Informasjon fra NRK

H.K.H. Kronprins Haakon er høy beskytter for årets TV-aksjon

– Vi er takknemlige for at årets høye beskytter for TV-aksjonen brenner for jenters rettigheter og for bærekraftsmålene, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Portrett av H.K.H. Kronprins Haakon

Kongehuset har hatt tradisjon for å stille som høy beskytter for TV-aksjonen helt siden starten i 1974.  I år er det H.K.H. Kronprins Haakon som har rollen.

Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff

TV-aksjonen i NRK går i år til Plan Internationals arbeid mot barneekteskap i fem land der problemet er størst. Partapuoli er bekymret for hvordan jenters livssituasjon verden over har blitt forverret under koronapandemien.

– Det var inspirerende å høre Kronprinsen snakke på årets Likestillingskonferanse om jenters situasjon under koronapandemien og økningen i barneekteskap. Barneekteskap setter jenters helse og liv i fare. Det hindrer likestilling og opprettholder fattigdom. Skal vi holde stø kurs slik at vi oppnår bærekraftsmålene innen 2030 må kampen mot barneekteskap prioriteres, sier Partapuoli.

Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge

Kari Helene Partapuoli er generalsekretær i Plan International Norge.

Foto: Plan International Norge

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Jentene blir hindret i å nå sine drømmer og mål, og frarøves muligheten til å skape en god framtid. Årets TV-aksjon vil nå ut til tre millioner mennesker i land der barneekteskap er utbredt for å bekjempe den skadelige praksisen.

– Skal vi få til en forandring for verdens jenter må barneekteskap bekjempes. Det gjøres best ved forebyggende arbeid. Vi må sørge for at jenter får skolegang slik at de kan skaffe egen inntekt og bestemme over egen fremtid. Vi må gi jenter selvtillit til å ta kontroll over sine liv. Vi må sørge for at det er lover og regler som beskytter jenter slik at det er ulovlig for barn å bli gift. Og vi må jobbe med å endre de holdningene som gjør at samfunn aksepterer at jenter blir gift mens de fortsatt er barn. Jenter skal være barn, ikke brud, understreker Partapuoli.

Lang tradisjon for Kongehuset

Kongehuset har hatt tradisjon for å stille som høy beskytter for TV-aksjonen helt siden starten i 1974.

– Det er flott at Kronprinsen med sitt samfunnsengasjement blir høy beskytter for årets TV-aksjon. TV-aksjonen er vår felles nasjonale dugnad. Med Kronprinsen og andre gode aktører i spissen, skaper vi engasjement og aktiviteter lokalt som gir endringer globalt. Bredden i deltagelse og aktiviteter fra Kongehuset til den lille basaren i gata, viser hvordan vi jobber sammen for en bedre fremtid for millioner av mennesker, sier leder for sekretariatet for TV-aksjonen, Vibecke Østby.

Folk i hele Norge har tradisjon for å engasjerer seg for TV-aksjonen i oktober. TV-aksjonen regnes derfor som verdens største dugnad målt i antall deltagere og bidrag per innbygger.

– Det er fantastisk at vi år etter år i felleskap med kongehuset, fylkes- og kommunesektoren, skoler, næringsliv og frivilligheten kan bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted, sier Østby.

Søndag 24. oktober kan hele Norges befolkning gå årets viktigste søndagstur.