Hopp til innhold

God valuta for lisenspengene

Ni av ti nordmenn mener NRK innfrir sine forpliktelser og at de får god valuta for lisenspengene, viser profilundersøkelsen for 2017.

Hilde Yvonne Smelror - sendeleder fjernsyn - NRK1

Folk flest er godt fornøyd med NRK og synes de får mye igjen for lisenspengene, viser en ny profilundersøkelse. Her Hilde Yvonne Smelror i NRK1s sendelederstudio.

Foto: Ole Kaland / NRK

Hvert år undersøker NRK hvilket omdømme de har hos publikum.

Årets undersøkelse viser at folk flest er meget godt fornøyd med det NRK leverer av innhold, og 90 prosent mener allmennkringkasteren oppfyller målene om å sende troverdige nyhets,-informasjons-og dokumentarprogrammer ganske eller meget godt.

Et stort flertall mener også at NRK er upartisk og upåvirket, er nyskapende og innfrir målene om å formidle norsk kultur og historie.
88 prosent av de som har svart mener NRK oppfyller allmennkringkastingsmandatet ganske eller meget godt.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er godt fornøyd med at folks tillit til og tilfredshet med NRK er stabilt høy.

Foto: Øyvind Werner Øfsti / NRK

Les: NRKs Profilundersøkelse 2017

Les også: 7 av 10 er tilfredse med det de får for lisensen

Glad for tillit også hos de unge

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier profilundersøkelsen viser at folks tillit til og tilfredshet med NRK er stabilt høy.

- Det er vi selvsagt glade for. Ingenting er viktigere for NRK enn at folk har tillit til det vi leverer. Jeg syns det er spesielt positivt å se at flere unge syns at de får valuta for lisensen. Selv om både mediene og folks medievaner er i rask endring, så viser undersøkelsen at NRK holder posisjonen når det gjelder å være viktig for folk og for samfunnet, sier Eriksen.

Lisensvilligheten øker

Villigheten til å betale lisens øker hos befolkningen, viser undersøkelsen. De siste årene har et økende antall sagt at NRK gir valuta for lisenspengene. 71 prosent sier de nå i meget eller stor grad får valuta for lisenspengene.

De eldre er i størst grad fornøyde lisensbetalere, men det er også over seksti prosent av de mellom 15 og 29 år som mener NRK gir valuta for lisenspengene i meget eller ganske stor grad.

NRK er viktig

Hele 68 prosent svarer at NRK er viktig for seg, og hele 82 prosent mener NRK er viktig for samfunnet.

Når det gjelder det norske radiotilbudet er tilliten suverent størst til NRK P1. NRK P1 er også best likt, mens NRK P3 scorer høyest om å være den norske radiokanalen som spiller den beste musikken.

For fjernsynets del scorer NRK1 høyest både med å ha de beste debatt-, sport-, kultur- fakta-, informasjons- og nyhetsprogrammene.

Størst tillit til nrk.no

NRK1 scorer også høyest om å ha de beste underholdningsprogrammene, men her ligger ikke TV2 veldig langt bak. Også på norske serier vinner NRK, men for utenlandske serier mener flere at TV2 er best.

VG.no er fortsatt det foretrukne nettstedet for nyheter, men her tar nrk.no sterkt innpå og nettstedet folk flest har størt tillit til er NRK sitt.

For lokale nyheter foretrekker stadig flertallet lokal- eller regionavisa, men også her tar nrk.no sterkt innpå.