Gjennomfører samfunnsoppdraget

Medietilsynet er godt fornøyd med hvordan NRK gjennomfører sitt samfunnsoppdrag. - NRKs tilbud gir samfunnsverdi og når ut til et bredt publikum, heter det i allmennkringkastingsrapporten for 2015.

Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier det er veldig viktig og bra at Medietilsynet er godt fornøyd med hvordan NRK innfrir sitt samfunnsoppdrag.

Foto: Anders Leines / NRK

Hvert år vurderer Medietilsynet om de norske allmennkringkasterne innfrir sine forpliktelser i en egen rapport.

I Medietilsynets 2015-rapport heter det: "NRKs generelle innhaldsstrategi bidrar på ein god måte til å synleggjere og informere om at Noreg er eit samfunn med eit mangfald av identitetar. Medietilsynets vurdering er at NRK varetar krava om å formidle kunnskap om ulike grupper og mangfaldet i det norske samfunnet og om å skape arenaer for debatt og informasjon om Noreg som eit fleirkulturelt samfunn."

allmennkringkastingsrapporten for 2015.

Medietilsynet er godt fornøyd med hvordan NRK gjennomfører sitt samfunnsoppdrag, viser allmennkringkastingsrapporten for 2015.

Foto: Medietilsynet

Les: Allmennkringkastingsrapporten 2015

- Resultat av målrettet arbeid

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er godt fornøyd med rapporten.

- Dette er veldig bra og viktig for oss. Det er heldigvis ikke veldig overraskende, men et resultat av målrettet arbeid og at vi legger oppdraget til grunn for alt vi gjør, sier Eriksen.

I rapporten står det også: "Det er Medietilsynets vurdering at alle dei fire allmennkringkastarane i 2015 i hovudsak varetok samfunnsoppdraga sine. Tilsynsresultatet viser at NRK hadde høy kvalitet og mangfald i innhaldstilbodet sitt."

Medietlisynet trekker spesielt fram flere nyskapende NRK-programkonsepter tilpasset unges mediebruk.

Screenshot frå NRK-serien Skam

Medietilsynet har merket seg at NRK står bak flere nyskapende programkonsepter tilpasset unges mediebruk. Nettserien Skam har blitt en kjempesuksess.

Når stadig ikke nynorskkravet

Fortsatt påpeker Medietilsynet at NRK ikke innfrir kravet om 25 prosent nynorskandel på sine plattformer, men ser at det er en positiv utvikling. I 2015 ble målet er nådd for TV (25,5), men ikke i radioen (24) og på nett (18 % på nrk.no).

Les også: