Hopp til innhold

Garantist for norskspråklig tilbud

Kringkastingsrådet mener NRK må forbli en garantist for et rikt og norskspråklig tilbud av høy kvalitet.

NRK-programledere:

Kringkastingsrådet mener NRK, her representert ved programlederne Kåre Magnus Bergh, Ingrid Gjessing Linhave, Nadia Hasnaoui, Ingerid Stenvold, Dan Børge Akerø, Anne Rimmen og Tore Strømøy, må videreføres som en garantist for et rikt og norskspråklig tilbud av høy kvalitet

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Det er i forbindelse med Kulturdepartementets høring om NRK-plakaten rådet har funnet det naturlig å komme med sine tanker om hvordan et framtidig NRK bør være.

NRK-høringen: Hvilket NRK skal vi ha?

I høringsuttalelsen sier rådet at "målet for den framtidige overordnede styringen av NRK må være å sikre at NRK fortsatt kan fungere som en garantist for et rikt og norskspråklig tilbud av høy kvalitet på alle aktuelle medieplattformer".

Les hele uttalelsen: K-rådet om NRK-plakaten

Videre ønsker rådet at NRK fortsatt at NRK skal være en sterk, offentlig og uavhengig allmennkringkaster.

Viktig med nettilbud

K-rådet tviler på at en begrensning av NRKs virksomhet på nett vil styrke økonomien i konkurrerende mediehus.

Videre pekes det på viktigheten av at NRK fortsetter å utvikle nettvirksomheten, blant annet fordi debatt og aktiv publikumsdeltakelse er en kjerne i NRKs samfunnsoppdrag.

Kringkastingsrådet mener også at NRK ikke bare bør opprettholde et sterkt regionalt nett, men faktisk styrke det, fordi regionavisene snart bare er by-aviser på utgiverstedet - som Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

Et "rausere" NRK

I sin uttalelse mener rådet også at NRK må bli «rausere» ovenfor sine konkurrenter og andre eksterne aktører med deling av arkivstoff vederlagsfritt, tillate ekstern lenking fra nrk.no og sette ut mer av produksjonen til eksterne.

Bortsett fra rådsmedlem Finn Egil Holmt, som i det daglige er generalsekretær i FrP (som vil gjøre om NRK til et aksjeselskap og privatisere det), var det et samlet Kringkastingsrådet som stod bak uttalelsen.

Bereder grunnen for stortingsmelding

Som kjent er høringen om NRK-plakaten en del av grunnlagsarbeidet som skal munne ut i en stortingsmelding om NRK