Går ut av trafikkportalen

NRK vil prioritere ressursene annerledes og trekker seg derfor ut av samarbeidsprosjektet om en trafikkportal.

Dit.no illustrasjon

Arbeidet med trafikkportalen Dit.no har pågått i tre år. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, Ruter, Trafikanten og NRK. Målet har vært å lage den mest komplette trafikktjenesten i Norge.

Nå velger NRK å trekke seg ut som medeier og driver av prosjektet.

Den teknologiske utviklingen og endringene i folks nett- og mobilvaner gjør at det er blitt mer ressurskrevende enn forutsatt.

- Publikums brukeratferd og utviklingen av kompleksitet rundt denne typen tjenester er dramatisk endret i løpet av de tre årene prosjektet har pågått. Dersom vi skulle levere en tjeneste som er i tråd med den opprinnelige intensjonen ville dette blitt betydelig mer kostbart og krevende, sier nettsjef Sindre Østgård i NRK.

Trafikkinformasjon
Trafikkinformasjon vil fortsatt være en naturlig del av NRKs redaksjonelle virksomhet.

- Det er opplagt en del av vårt redaksjonelle innhold. Prosjektet har gitt oss nyttig kunnskap og gode relasjoner med samarbeidspartnerne. Vi vil fortsette å samarbeide med dem om viktig informasjon til publikum. Det blir imidlertid ikke i den formen eller i de rammene som lå til grunn for prosjektet om en trafikkportal, sier Østgård.

NRK har brukt mye tid og krefter på et prosjekt som NRK nå velger å forlate, men erkjennelsen er at andre prosjekter som nyheter på mobil og NRKs radio- og tv-spillere er viktigere. Nettsjefen mener likevel ikke at arbeidet med trafikkportalen har vært bortkastet.

Nyttige erfaringer
- Dette har gitt oss verdifull læring og vi kan bruker mye av de utviklede innholdet i prosjektet til egne tilbud fremover, blant annet gjenåpning av nrk.no/trafikk med fokus på trafikkvarsling. Vi har også utviklet spisskompetanse som kan brukes på andre viktige og prioriterte oppgaver for NRK. Dessuten er det slik at en kreativ virksomhet som NRK av og til må bruke ressurser på utvikling av tjenester og program som kanskje ikke kan realiseres. Det er en vesentlig del av å være modig, og vår evne til innovasjon og utvikling, sier Østgård.