Forsvarlig Brennpunkt-dokumentar

Kringkastingsrådet mener Brennpunkt-dokumentaren om legeassistert selvmord var forsvarlig laget, men hadde noen kritiske merknader.

Hun ville slippe en langsom og smertelig død. Derfor valgte Siv Tove Pedersen (41) å reise til Sveits for å avslutte livet sitt. Før det hadde hun kjempet mot en uhelbredelig lungesykdom i sju år. I denne dokumentaren forteller vi Siv Tove Pedersens historie.

Kringkastingsrådet mente at NRK hadde holdt seg på riktig side av den presseetiske streken med Brennpunkt-dokumentaren « Den siste reisen».

Rådet mente at NRK kunne håndtert oppfølgingen av programmet bedre, men i debatten var det rosen av programmet og at et slikt vanskelig tema ble tatt opp og satt fokus på som dominerte.

Til slutt konkluderte rådet med at de vanskelige avveiningene i Brennpunkt-dokumentaren «Den siste reisen» er gjort på en forsvarlig måte.

Mener NRK sviktet enkeltmennesket

Det er Rådet for legeetikk som har reist flere kritiske spørsmål rundt NRKs rolle i denne Brennpunkt-dokumentaren.

Overlege Morten Horn mente at NRK og Brennpunkt-redaksjonen sviktet enkeltmennesket i dette programmet.

Han mente også at kvalifiserte fagfolk burde ha sluppet til i selve dokumentaren med sin motforestillinger mot aktiv dødshjelp, ikke bare i andre programmer.

Burde vært bedre oppfølging

Her fikk Horn støtte at rådet. I sin uttalelse sier de at det er en svakhet med dokumentaren at oppfølgingen i hovedsak skjedde i form av debatter der politikere og mediefolk deltok.

NRK burde også ha lagt opp til minst én samtale med fagpersoner om selvmord og selvmordsforebygging og/eller ulike former for dødshjelp, uttaler rådet.

Samtidig sier de at om dokumentaren hadde inkludert fagpersoner som argumenterte mot Pedersens valg, kunne også dette ha skapt en slags posthum umyndiggjøring. At NRK problematiserer det som skjedde i andre programmer, fremstår i dette tilfellet som riktig, sier rådet.

På riktig side av streken

Tidligere denne uka konkluderte Pressens Faglige Utvalg (PFU) med at NRK har opptrådt kritikkverdig og burde vært mer nyanserte i denne Brennpunkt-dokumentaren - «Den siste reisen».

Så langt gikk ikke Kringkastingsrådet og mente i sum at NRK hadde holdt seg på riktig side av den presseetiske streken.

Les mer: NRK har opptrådt kritikkverdig