Hopp til innhold
Info fra NRK

Første møte for nytt Kringkastingsråd

Til sammen 627 henvendelser ventet det nye Kringkastingsrådet da det hadde sitt sitt første møte torsdag 17. februar.

Snorre Valen

Nytiltrådt leder i Kringkastingsrådet, Snorre Valen, styrer det hele når det nye Kringkastingsrådet har sitt første møte torsdag 17. februar.

Foto: Klara Skovro Thoresen

Hele 11 av 14 medlemmer av rådet er nye når de møtes torsdag. Snorre Valen har tatt over som leder av rådet, mens Vilde Schanke Sundet er ny nestleder.

Hele 627 henvendelser har kommet inn til Kringkastingsrådet siden det gamle rådet hadde sitt siste møte før jul.

162 klager er kommet inn på NRKs dekning av Acer-saken, EUs strømpakke. Dette har rådet diskutert tidligere og Acer-saken kommer ikke opp i plenum torsdag.

Opptak av møtet i Kringkastingsrådet torsdag 17/2.

Omstridt julekonsert

Det gjør imidlertid den mye omtalte julekonserten Kringkastingsorkesteret hadde i Nordstrand kirke. Her har NRK allerede beklaget og avpublisert, men saken vil likevel bli diskutert i rådet.

I plenum vil Kringkastingsrådet også se på henvendelser som er kommet om hvordan Dagsrevyen presenterte CV-en til de to kandidatene til stillingen som sentralbanksjef, innslag om Julian Asssange i "Arena", vold i programmet "Barna som ble holdt fanget", om klage på nyhetsdekning i Finmark, Supernytt om kongens nyttårstale og klage på innslag om slakting i programmet "Det gode bondeliv".

Som temasaker skal det nye Kringkastingsrådet få en orientering om NRKs dialog med publikum og en orientering om hvordan publikum bruker NRK.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet 17. februar 2022, Marienlyst, Oslo.

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Snorre Valen.

Kl 0915 Gjennomgang av henvendelser til rådet.

Kl 1100 Pause

Kl 1115 NRKs dialog med publikum.

Kl 1200 Lunsj.

Kl 1245 Slik bruker publikum NRK.

Innledning v/analysesjef Kristian Tolonen

Kl 1330 Informasjon fra NRKs ledelse v/Thor Gjermund Eriksen.

Neste møte i ​​​​​​Kringkastingsrådet er 17. mars.

Kringkastingsrådet 2022 - 2025

Kringkastingsrådet 2022 - 2025: B f v Stine Renate Håheim, Luqman Wadood, Svein Leiros, Tove Karoline Knutsen, Martin Henriksen, Jan Bøhler, Gunn Cecilie Ringdal. F f v Anne Toril Eriksen Balto, Snorre Valen, Trude Drevland, Vilde Schanke Sundet, Akhtar Chaudry. Anders Anundsen og Sumaya Jirde Ali var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Ole Kaland / NRK