NRK Meny
Normal

Folkets dom og Ukraina i K-rådet

Folkets dom over NRK presentert gjennom den store profilundersøkelsen og NRK dekning av oppstanden i Ukraina er tema i Kringkastingsrådet 20. mars. Møtet strømmes fra kl 09.30 torsdag.

Hans -Wilhelm Steinfeld i Kiev

NRKs Ukraina-dekning er tema i Kringkastingsrådet denne uka. Her korrespodent Hans-Wilhelm Steinfeld på plass i Kiev.

Foto: NRK

Folkets dom over NRK presentert gjennom den store profilundersøkelsen og NRK dekning av oppstanden i Ukraina er tema i Kringkastingsrådet 20. mars 2014.

Følg møtet i Kringkastingsrådet torsdag 20. mars fra kl 09.30.

Dagsorden Kringkastingsrådet 20. mars 2014

Møte i Kringkastingsrådet

Tid: Torsdag 20. mars kl. 09:30 (frammøte Radioresepsjonen kl.09:15)

Sted: Møterom 7 og 8 på Marienlyst

09:30: Åpning, gjennomgang dagsorden, presentasjon av nye medlemmer.
v/rådets leder Per Edgar Kokkvold.

09:45: Klagebehandling

Rådet skal behandle i alt 30 klagebrev på møtet. Rådets ledelse har besluttet å drøfte
ett program, nemlig «Skogen verden glemte», sendt 14. januar i år. Dessuten ønsker
rådet en kort diskusjon rundt klagene på intervjuet Tomm Kristiansen hadde med
utenriksminister Børge Brende i Søndagsavisa 23.februar (5 klagebrev).

Drøfting:

«Skogen verden glemte» omhandler et svært viktig og omstridt tema i norsk
klimadebatt, den uberørte skogens evne til å binde opp karbon og følgelig
begrense klimautslippene. Klageren, Det Norske Skogselskapet, hevder at
programmet var både ubalansert og unyansert og bidro til å sette norsk skogbruk i et
ufortjent negativt lys.
Innledning ved Line Venn, redaktør i magasinet Norsk Skogbruk og Rune Møklebust,
programsjef i NRKs Distriktsdivisjon.

11:00: Kort beinstrekk

11:15: Folkets dom over NRK i 2013

Den store, årlige profilundersøkelsen utført av TNS Gallup på oppdrag fra NRK, viser
i hvor stor grad publikum er fornøyd med NRKs tilbud på alle plattformer og i alle
kanaler. Etter fjorårets lharde kritikk av NRK etter romkvinnesaken, er det knyttet spenning til den årlige kvalitetstesten av NRK denne gangen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen presenterer resultatene sammen med NRK Analyse.

12:00: Lunsj i messa

13:00: Behandling av klagesaker fortsetter….

13:40: Aktuell sak: NRK og Ukraina

Kringkastingsrådet ønsker en orientering fra NRK om dekningen av den kanskje
viktigste nyhetssaken den siste måneden, nemlig oppstanden i Ukraina.

14:15: NRKs ledelse informerer om aktuelle saker.

14:35: Møteslutt.

…………………………………………………..

14:35: Kringkastingsrådet planlegger virksomheten framover(lukket del)

14:35- 15:00: Kringkastingsrådet planlegger virksomheten framover (lukket del av møtet)

Les også: Alt om Kringkastingsrådet