Folkeopplysningen i K-rådet

Folkeopplysningens valgmanipulering var egen sak da Kringkastingsrådet hadde sitt første møte etter sommeren tirsdag 17. september.

Andreas Wahl

Både produsentene av programmet, rektor og fire elever fra Lillestrøm videregående skole møter når Folkeopplysningens valgmanipulering tas opp av Kringkastingsrådet tirsdag.

Foto: Helge Carlsen

Det har stormet rundt NRK etter at det ble kjent at programmet Folkeopplysningen ville vise hvordan utfallet av skolevalget ved Lillestrøm videregående skole kunne manipuleres.

Dette med bakgrunn i angivelig innblanding i valg både i presidentvalget i USA og Brexit-avstemningen i Storbrittania.

Gjennom falske nyheter, brukerprofiler på sosiale medier og valgomat forsøkte Folkeopplysningen i forkant av påvirke hvordan skoleelevene stemte under skolevalget.

I Kringkastingsrådet møter både produsentene av programmet, rektor og fire elever fra Lillestrøm videregående skole.

Mange Satiriks-klager

Siden forrige møte har rådet fått 865 henvendelser. Hele 433 av disse gjelder Satiriks og deres Scrabble-sketsj. Denne saken er også klaget inn til PFU og blir derfor ikke drøftet av Kringkastingsrådet.

Andre saker som står på Kringkastingsrådets dagsorden tirsdag er hvordan NRK forholder seg til kjøp av eksternt innhold, oppsummering av NRKs valgdekning og en orientering om retningslinjer for anonyme innlegg på NRK Ytring.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet 17. september 2019

Møterom Balkongen, Radiohuset, Marienlyst, Oslo.

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Julie Brodtkorb

Kl 0910 Gjennomgang av henvendelser til rådet

Kl 1030 Pause

Kl 1045 NRKs kjøp av eksternt innhold

Innledning v/ sjef for eksterne innkjøp i NRK, Petter Wallace, NRK-advokat Kari Anne Lang-Ree, Monster-direktør Ingvild Daae og Arild Halvorsen, daglig leder og produsent i Fabelaktiv.

Kl 1130 Lunsj

Kl 1215 Folkeopplysningen i K-rådet

Innledning v/ prosjektredaktør Jan Egil Ådland i NRK, produsentene Lasse Nederhoed og Tor Erik Olsen i Teddy TV, rektor Øyvind Sørlie og elever fra Lillestrøm videregående skole.

Kl 1300 Oppsummering av NRKs valgdekning

Innledning v/prosjektleder for valget i NRK, Aksel Helgheim, samt Linn S Skarstein og Marianne Johansen fra valgprosjektet.

Kl 1345 Retningslinjer for anonyme innlegg på NRK Ytring

Innledning v/programredaktør Kyrre Nakkim.

Kl 1400 Informasjon fra NRKs ledelse v/Thor Gjermund Eriksen

Neste møte i Kringkastingsrådet er berammet til 24. oktober 2019.