NRK Meny
Normal

Flere PFU-fellelser i år enn i fjor

Etter tre år med nedgang i antall fellelser, har NRK så langt i 2015 blitt felt flere ganger i Pressens Faglige Utvalg enn i hele fjor.

Nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk.

- Hadde vi vært mer presise i det journalistiske håndtverket kunne flere av PFU-fellelsene vært unngått, sier nyhetesdirektør i NRK, Per Arne Kalbakk.

Foto: NRK

Av de seks NRK-sakene som har vært behandlet i PFU første halvår 2015, har tre ført til fellelse, to til kritikk.

– NRK hadde et godt år i PFU i fjor. I år ser det langt fra like lyst ut – vi har allerede flere fellelser enn i hele 2014, forteller nyhetsdirektør i NRK, Per Arne Kalbakk.

I fjor ble NRK felt to ganger i Pressens faglige utvalg for brudd på god presseskikk. Ingen saker fikk kritikk. Men det gode resultatet fra i fjor, vil NRK ikke oppnå i år. I årets fem første måneder er NRK allerede felt tre ganger, og har fått kritikk for to saker.

Ingen enkel årsak

- Det er vanskelig å finne en enkel årsak til at vi allerede har flere fellelser i år. Det er ingen enkeltparagraf i Vær varsom-plakaten som peker seg ut i årets saker, vi er felt for ulike punkter, sier Kalbakk.

Han mener NRK kunne unngått flere av fellelsene hvis NRK hadde vært mer presise i det journalistiske håndverket.

NRK ble felt i to saker i 2014, seks saker i 2013 og ti i 2012.

I 2013 sank antallet NRK-fellelser i PFU til fire og i fjor til to. Av de seks NRK-sakene som har vært behandlet i PFU første halvår 2015, har tre ført til fellelse, to til kritikk.

Les mer: Slik klager du til PFU