Får verdens beste TV-måling

Norske TV- og innholdsprodusenter går sammen om et nytt måleverktøy som skal måle bruk på alle former for skjermer.

fem ungdommmer med iphone i hånda

TV og levende bilder konsumerer vi på stadig flere måter. Fra og med 2018 skal et nytt verktøy være på plass som rapporterer all bruk - uansett om det er direkte eller i opptak - og uansett hvilken skjerm det vises på.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

- Dette blir verdens mest komplette seerundersøkelse, sier NRKs analysesjef Kristian Tolonen.

Det nye verktøyet skal være på plass i 2018 og vil måle all bruk av video hos de selskapene som deltar, uansett hvilken skjerm, hvilken distribusjon, hvilket sted og tid den sees, og kunne rapportere det samlet.

Sjef for NRK Analyse, Kristian Tolonen.

- Det nye verktøyet for å måle TV-bruk blir svært komplekst, slik mediebruken også har blitt, sier NRK analysesjef Kristian Tolonen.

Foto: Iakob Prebensen

Skal fange opp all TV-seeing

Tolonen sier at NRK i samarbeid med TV 2, MTG og Discovery helt siden 2013 har jobbet for å få til et nytt verktøy som erstatter dagens TV-måling.

Utfordringen har vært å fange opp all TV-seing, inkludere strømme-TV og fange opp både direkteseing og all annen bruk av video på ulike skjermer uavhengig av oppholdssted.

- Dette blir et etterlengtet kvantesprang både for oss i NRK og for de kommersielle selskapene. Et system som vil gi valuta for hele markedet og alle aktører, fortsetter Tolonen.

Kombinerer panel- og elektronisk måling

Rent konkret og enkelt sagt vil det nye verktøyet kombinere den TV-seingen dagens panel på 3 000 personer rapporterer med elektronisk målte tall for videobruk hos de ulike aktører.

Panelet som i dag har personer i alderen 10 til 79 år, vil bli supplert med 300 barn i alderen to til ni år for også å måle deres konsum.

- Systemet blir svært komplekst i tråd med hvordan mediebruken har blitt, men vil også gi stor fleksibilitet og være framtidsrettet, sier NRK analysesjef.

I takt med utviklingen av TV-mediet

De norske TV-selskapene har helt siden 1992 samarbeidet om målinger. Selv om det er de tradisjonelle TV-husene som har inngått den nye avtalen, ønskes også andre strømmeaktører og distributører velkommen ta å ta del.

- Måten vi ser TV på har endret seg voldsomt de siste 3-4 årene, og det var viktig for oss å få på plass en ny målemetode som speiler de nye seervanene. Det har vært en krevende prosess, men vi er veldig stolte over resultatet. Vi mener vi er først i verden med en så omfattende måling, sier John Richard Hewitt, researchsjef i TV 2 og sentral med å få på plass det nye måleverktøyet for all norsk TV-bruk i en pressemelding.

Det er TNS Gallup, som også i dag måler TV-seeing, som også har fått kontrakten for den nye norske TV-målingen.

Les også: Så mange ser, surfer og hører

Bærbar datamaskin, nettbrett og mobil, alle med bilder fra NRKs videospiller.
Foto: Magnus Cederholm / NRK