Får DAB-sendere

Arbeidet med å montere DAB-sendere i norske veitunneler foregår for fullt. Nå får 22 sentrale tunneler i Østlandsområdet fullt digitalt radiotilbud.

Nye av- og påkjøringsmuligheter i Operatunnelen skal bedre trafikken i kvadraturen. Dette er vestgåe

Operatunnelen i Oslo er en av 22 sterkt trafikkerte tunneler i Østlandsområdet som nå får fullt digitalt radiotilbud og mulighet til publikumsvarsling via digital radio i nødsituasjoner. Innen år 2017 skal mer enn 260 tunneler landet over ha slikt utstyr på plass.

Foto: Merete Ulvund / Statens vegvesen.

Sterkt trafikkerte veistrekninger som Opera-, Vålerenga-, Tåsen- og Smestad-tunnelene i Oslo er på lista over de 22 stedene i Oslo, Akershus og Oppland der monteringen av DAB-sendere nå starter.

Her blir det nå fullt digitalt radiotilbud og mulighet til publikumsvarsling via digital radio i nødsituasjoner. Innen år 2017 skal mer enn 260 tunneler landet over ha slikt utstyr på plass.

Erstatter FM-beredskap

Målet er at når FM-nettet er planlagt slukket i 2017, skal DAB-dekning være på plass i alle tunnelene som i dag har FM-beredskap.

I Østlandsområdet har det blitt montert DAB-utstyr siden 2007, i 2013 ble flere sentrale tunneler digitalisert, nå får de resterende DAB. Dermed vil Statens Vegvesen Region Øst være i mål med sitt DAB i tunnel-prosjekt.

Gjøres av sikkerhetshensyn

Tidligere har tunnelberedskapen og muligheten til å få ut trafikkmeldinger vært basert på FM og NRK P1.

Gjennom oppgradering av radiosenderne i tunnelene fra FM til DAB vil både tunnelsikkerheten bli bedre og lyttertilbudet for alle bilister, bli vesentlig bedre.

- Av sikkerhetshensyn skal det være kringkastingsanlegg i alle tunneler over en viss lengde. Når FM-nettet legges ned er det viktig at radioutstyret i disse tunnelene er oppgradert til DAB, sier prosjektkoordinator Ole Laurits Gripstad i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han legger til at FM-utstyret ikke fjernes fra tunnelene, DAB kommer i tillegg til FM.

Alle nye tunneler som er minst 500 meter lange eller hvor det pr døgn i snitt kjører mer enn 5 000 kjøretøyer, skal få DAB-sendere.

I årets statsbudsjett var det satt av 185 millioner kroner til DAB og nødnett i riksveitunneler.

Hele kanaltilbudet i tunnelene

Gjennom oppgradering av radiosenderne i tunnelene fra FM til DAB vil både tunnelsikkerheten bli bedre og lyttertilbudet for alle bilister vil bli vesentlig bedre. DAB-senderne i tunnelene vil by på hele kanaltilbudet.

Firmaet Paneda i Selje har blitt en svært sentral samarbeidspartner for Statens Vegvesen for å få på plass nødnett og DAB-nett med mulighet for "innsnakk" av trafikkmeldinger.

Også tidligere har Selje-firmaet levert slikt utstyr i en rekke tunneler. Nå gyver de løs på 22 nye anlegg i tunneler i det sentrale Østlandsområdet.

Mer enn 260 tunneler får DAB

Totalt vil mer enn 260 tunneler i riksveinettet landet over få DAB-sendere. I tillegg blir det DAB-sendere også i en rekke andre veitunneler.

I fjor kom mye DAB-utstyr på plass i norske tunneler, i år kommer enda mer og målet er at utbyggingen skal være fullført til år 2017 når FM-nettet er planlagt tatt ned.

Får DAB-sendere i 2015:

 • E18 Operatunnelen (Oslo)
 • E6 Vålerengatunnelen (Oslo)
 • Rv162 Hammersborgtunnelen (Oslo)
 • Rv162 Vaterlandstunnelen (Oslo)
 • Rv150 Granfosstunnelen 1 (Akershus)
 • Rv150 Granfosstunnelen 2 (Oslo)
 • Rv150 Tåsentunnelen (Oslo)
 • Rv150 Smestadtunnelen (Oslo)
 • Rv4 Gruatunnelen (Oppland)
 • E16 Røstetunnelen (Oppland)
 • E16 Lunnertunnelen (Oppland)
 • E6 Follotunnelen (Akershus)
 • E6 Smiehagen tunnel (Akershus)
 • E6 Nordbytunnelen (Akershus)
 • E6 Nøstvettunnelen (Akershus)
 • Rv23 Vassumtunnelen (Akershus)
 • Rv 23 Frogntunnellen (Akershus)
 • Rv 23 Oslofjordtunnelen (Akershus)
 • Rv159 Blåkolltunnelen (Akershus)
 • Rv159 Rælingstunnelen (Akershus)
 • E16 Kjørbotunnelen (Akershus)
 • Fv160 Bekkestuatunnelen (Akershus)

(I Oslo-området har allerede disse tunnelene DAB-sendere med mulighet til å gå inn med trafikkmeldinger: Ekeberg-, Svartdal-, Festning-, Bjørvika- og Lørentunnelen)