Et utfordrende og godt år for NRK

Høy tillit og troverdighet, tøffere konkurranse og et årsresultat i balanse. Slik oppsummeres 2014 for NRK i årsberetningen og årsregnskapet.

Thor Gjermund Eriksen

- Kontinuerlig omstilling sikrer større fleksibilitet og gjør at stadig mer av ressursene går til innholdsproduksjon, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen som er godt fornøyd med årsresulatet han kan legge fram.

Foto: Ole Kaland, NRK 2012 / Ole Kaland, NRK

- Vi er godt fornøyd med resultatene for 2014. Kontinuerlig omstilling i 2014 og 2015 sikrer større fleksibilitet, stadig mer av ressursene går til innholdsproduksjon, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

NRK AS (morselskapet) fikk et overskudd på 3 millioner kroner i 2014, mot et overskudd på 14 millioner kroner i 2013. For konsernet ble overskuddet 8 millioner kroner i 2014, en reduksjon på 20 millioner kroner fra 2013.

Samlede driftsinntekter i NRK AS var 5 456 millioner kroner i 2014 mot 5 325 millioner kroner i 2013, en økning på 2,5 prosent. Sum driftskostnader utgjorde 5 484 millioner kroner i 2014 mot 5 337 millioner kroner i 2013, en økning på 2,7 prosent. Sum finans­poster var positivt med 31 millioner kroner i 2014, en forbedring på 5 millioner kroner fra 2013.

Les: NRKs årsberetning og årsregnskap for 2014

Tøff konkurranse

NRK tapte andeler i TV-markedet i 2014. NRKs fire TV-kanaler fikk en samlet markedsandel på 37,6 prosent. Det er en nedgang på 3,3 prosentpoeng fra året før.

- Flere medieaktører og et utvidet medietilbud gjør kampen om folks tid og oppmerksomhet hardere enn noen gang, sier Eriksen.

Lineær TV-seing utgjør fortsatt det aller meste av det folk ser på TV, og i 2014 økte den gjennomsnittlige TV-seingen for første gang på flere år. I tillegg har strømming blitt et etablert tilbud. På få år har 37 prosent av norske husstander skaffet seg et abonnement på minst én strømmetjeneste, og 18 prosent av befolkningen ser film og TV-innhold via nettet hver dag.

Innhold på norsk til barna

NRK Super på TV har 35 prosent markedsandel i kanalens sendetid. Dette er en reduksjon på fem prosentpoeng fra 2013, men fremdeles ligger NRK godt over måltallet for kanalen på 30 prosent.

- Barna baner vei for nye TV-vaner. NRK Super utfordres hver dag av internasjonale barnekanaler, men er likevel en av de mest foretrukne stedene for strømming av TV-innhold for barn. Dette er vi godt fornøyd med, sier Eriksen.

Radio og nett

Norge er et av de få landene i Europa der bruken av radio øker. NRKs radiokanaler hadde i 2014 en markedsandel på 66 prosent, en liten oppgang fra året før. NRK vokser på mobil og nett med rundt 1,1 millioner brukere daglig. Kanalene og er blitt en viktig del av allmennkringkasteroppdraget.