Hopp til innhold

Egen språksjef i NRK

Ragnhild Bjørge er ansatt som egen språksjef i NRK.

Journalist Ragnhild Bjørge, NRK

Jeg brenner for godt språk og god språkrøkt og gleder meg veldig til å ta til som NRKs språksjef, sier Ragnhild Bjørge.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Bjørge er hentet fra egne rekker og jobber i dag som journalist i nyhetsavdelingen i NRK.

- Jeg gleder meg veldig mye til å bygge opp jobben som språksjef i NRK. Jeg brenner for godt språk og god språkrøkt, sier Ragnhild Bjørge.

Ragnhild Bjørge (36) har de siste seks årene arbeidet som journalist i NRK, mesteparten av tida i nyhetsavdelingen på Marienlyst der hun blant annet har vært reporter, planlegger, vaktsjef og programleder i Dagsnytt.

Hun har de siste årene vært språkkontakt i nyhetsavdelingen.

- Både ledere og medarbeidere er engasjert i språkbruk. Det gjelder både hva som er rett språk og ikke, og det gjelder arbeidet med å frigjøre seg fra kildespråk. Jeg mener det er en styrke for NRK at det er gitt rom for dialektbruk, sier Bjørge.

Les mer: NRK ansetter egen språksjef

Les mer: NRKs språkregler

Bjørge har blant annet master i nynorsk skriftkultur og mellomfag i statsvitenskap. Hun har vært politisk rådgiver i Noregs Mållag og var tidlig i sin karriere daglig leder i Norsk Målungdom.

Hun har vært praktikant ved Nynorsk Mediesenter i Førde og arbeidet ved distriktskontorene i Sogn og Fjordane og Hordaland.

- Bjørge vil kunne organisere språkarbeidet i NRK på en god måte. Hun skal jobbe opp mot språkstyret og finne gode løsninger for god språkrøkt i alle redaksjoner over hele landet, sier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen. Bjørge er faglig sterk, engasjert og vil kunne skape entusiasme og oppmerksomhet rundt språk i og utenfor NRK, sier distriktsdirektøren.

Ansettelsen av språksjef er gjort i et tett samarbeid mellom nyhetsdirektøren og direktøren for distriktsdivisjonen i NRK.

- Ettersom det er opprettet en nyhetsdivisjon diskuterer vi nå om språksjefen formelt skal rapportere til nyhetsdivisjonen eller distriktsdivisjonen. Det er en beslutningen vi skal ta rundt kringkastingssjefens bord i løpet av kort tid, sier distriktsredaktør Grethe Gynnild-Johnsen i NRK.

Hun opplyser at Bjørge fikk stillingen i sterk konkurranse med mange og meget godt kvalifiserte søkere.

Det var 27 søkere til stillingen som språksjef i NRK.

Les mer: Dette er språksjefsøkerne

Bjørge vil tiltre stillingen i løpet av senhøsten