Drevland-saken i K-rådet

Drevland-saken i Bergen og distriktenes plass i de nasjonale nyhetene er tema på i Kringkastingsrådets første møte fredag 20. januar. Møtet vil bli strømmet.

Trude Drevland boklansering

Tidligere Bergens-ordfører Trude Drevland fikk hard medfart i mediene før saken ble henlagt. Kringkastingsrådet ser på saken på årets første møte.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix
Jon-Annar Fordal
Kommunikasjonsavdelingen

Siden det forrige møtet i november er 192 henvendelser kommet til rådet. Mange av disse gjelder dekningen av presidentvalget i USA, ellers er det et stort spenn i hva det klages på.

"- Mentalt fraværende journalister"

"- Mentalt fraværende journalister" er overskriften når Drevland-saken fra Bergen tas opp i rådet.

Saken fikk massiv mediedekning og tidligere ordfører Drevland har rettet hard skyts mot mediene generelt, og Bergens Tidende spesielt.

I denne saken innleder advokat og Drevlands forsvarer, John Christian Elden og nyhetsredaktør Jan Stian Vold i Bergens Tidende.

Elden tar en liten pause i Jensen-rettssaken og utfordrer nyhetsredaktør Vold i Bergens Tidende om hvordan de dekket etterforskningen og henleggelsen av korrupsjonssaken mot tidligere Bergens-ordfører Trude Drevland.

NRK og distriktene

På dette møtet i Kringkastingsrådet er også lederne i distriktsprogramrådene invitert. Derfor er det også naturlig å se på distriktskontorenes funksjon og virksomhet.

NRKs distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen og nyhetsdirektør Alexandre Beverfjord orienter, samtidig som kommentator Sven Egil Omdal innleder om distriktenes plass i det nasjonale nyhetsbildet som NRK presenterer. Omdal skrev i oktober 2016 en kronikk om akkurat dette.

Tidligere har Omdal kritisert NRK for det han mener er manglende plass til distriktene i nasjonale nyhetssendinger. Se vedlagte kronikk fra oktober 2016.

I tillegg er NRKs tilbud på podkast og nett-tv tema på møtet.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet fredag 20. januar 2017 m/lederne i NRKs distriktsprogramråd.

Møterom Balkongen, radiohuset Marienlyst, Oslo.

Kl 09.00 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Per Edgar Kokkvold

Kl 09.10 Gjennomgang av henvendelser og klager til rådet

Kl 1015 Pause

Kl 1030 Distriktenes plass i nasjonale nyheter

Innledning v/kommentator Sven Egil Omdal.

Kl 1100 Distriktskontorenes funksjon og oppgaver

NRKs distriktsdivisjon er en del av grunnmuren i NRK. En hurtig skiftende medieverden gjør at distriktskontorenes oppgaver er i stadig endring.

Innledning v/ distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen og nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord.

Kl 1215 Lunsj

Kl 1315 NRKs tilbud på podkast og nett-tv

Innledning v/ TV-sjef Arne Helsingen og kanalsjef TV/fung nettsjef Nicolai Flesjø

Kl 1400 "- Mentalt fraværende journalister"

I desember ble korrupsjonssaken mot tidligere bergensordfører Trude Drevland henlagt. Saken fikk massiv mediedekning og Drevland har rettet hard skyts mot mediene generelt, og Bergens Tidende spesielt. I boka hennes, "Litt privat", er BT omtalt 30 ganger og hun kommer med hard karakteristikk av journalistene.

Innledning v/advokat og Drevlands forsvarer, John Christian Elden og nyhetsredaktør Jan Stian Vold i Bergens Tidende.

Kl 1445 Informasjon fra NRKs ledelse

kl 1500 Slutt – Neste møte i Kringkastingsrådet 23. mars 2017.