Hopp til innhold
Info fra NRK

Diskuterte NRKs klimaserie

Kringkastingsrådet så blant annet nærmere på NRKs klimaserie «Ikke gjør dette mot klimaet» under rådet møtes torsdag 28. oktober. Fnn opptak av møtet her.

Hvorfor kan klærne vi kjøper føre til flere og større flommer? Se hvordan det går når et hus plasseres foran en demning, og slusene åpnes!

Skremmer NRK de unge med klimaserien «Ikke gjør dette mot klimaet»? Det diskuterte Kringkastingsrådet i sitt møte torsdag 28. oktober.

Rådet har fått rundt 60 henvendelser om serien og mange mener «Ikke gjør dette mot klimaet» er skremsels- og klimapropaganda rettet mot barn.

I Kringkastingsrådet vil programredaktør for NRK Super, Hildri Gulliksen, forklare hvorfor de lager serien og intensjonen med å lage den.

Bruken av ordet hen

I plenum torsdag vil Kringkastingsrådet også se nærmere på henvendelser som er kommet om hvilke data som ble brukt for å lage Valgomaten og hvordan NRK bruker ordet "hen".

Videre vil henvendelser om bruken av kommentarfeltet på NRK Ytring, at ishockey er blitt betegnet som slåssesport og NRKs bruk av en klimapsykolog, bli diskutert i plenum av rådet.

Grønt løft og barnetilbudet

På møtet torsdag vil Kringkastingsrådet også få en orientering om NRKs grønne løft og hvordan NRK satser på innhold for barn.

Opptak av møtet i Kringkastingsrådet torsdag 28. oktober.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet 28. oktober 2021, Studio 19, Marienlyst + digitalt.

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Julie Brodtkorb.

Kl 0910 Gjennomgang av henvendelser til rådet.

Kl 1030 Pause

Kl 1040 Grønt løft i NRK.

Innledning v/ organisasjonsdirektør Olav Hypher i NRK og leder for bærekraft og miljø, Hilde Thoresen.

Kl 1130 Lunsj

Kl 1215 NRKs satsing på barn.

v/redaksjonssjef Cathrine Irgens Nilsen i Super.

Kl 1300 Informasjon fra NRKs ledelse v/Thor Gjermund Eriksen.

Neste møte i Kringkastingsrådet er 23. november.