NRK Meny
Normal

Diskuterer asylmottak-dokumentar

Brennpunkt-dokumentaren «Ikke i mitt nabolag» og hvordan håndterer NRK produktreklame er tema i Kringkastingsrådet torsdag 9. juni. Møtet vil bli strømmet.

Møte i Kringkastingsrådet

Følg møtet i Kringkastingsrådet torsdag 9. juni fra klokka 09.00.

Totalt er det 85 klagebrev Kringkastingsrådet har fått siden rådet møttes sist, og som skal gjennomgås på dette som blir det siste møtet før sommeren.

Fire av klagene gjelder Brennpunkt-doukmentaren «Ikke i mitt nabolag». Her ble fokus satt på planene for å etablere asylmottak henholdsvis i bydelen Montebello i Oslo og på et nedlagt høyfjellshotell ved Bolkesjø i Telemark.

Beboere både på Montebello og Bolkesjø har klaget på Brennpunkt-programmet. Fra Oslo vest påpekes det at dokumentaren tegner et unyansert og karikert bilde av beboernes holdninger til asylsøkere.

På Montebello og Bolkesjø er motstanden enorm mot å få asylmottak i nabolaget. Naboene mobiliserer til kamp og det er sterke følelser i sving. Midt i stormens øye står UDIs regiondirektør Eirik Eide som må skaffe mottaksplass til mange tusen nyankomne flyktninger. Men hvem vil ha et asylmottak som nærmeste nabo?

Brennpunkt-dokumentaren «Ikke i mitt nabolag» diskuteres i Kringkastingsrådet torsdag 9. juni.

Hvordan unngå produktplassering?

Deltakere som kler seg i merkeklær og en som klager på påfallende mange datamaskiner fra en spesiell leverandør i en ekstern produksjon, er utgangspunktet for Kringkastingsrådets andre sak denne torsdagen.

NRK har forbud mot produktplassering i sine programmer, men forbudet er ikke alltid like enkelt å håndheve. NRKs eksternsjef Petter Wallace og NRK-advokat Karianne Lang-Ree belyser problematikken.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet torsdag 9. juni 2016.

Sted: Møterom 7 og 8 på Marienlyst, Oslo.

Tid: Torsdag 9. juni kl. 09:00

Kl 09.00: Åpning og gjennomgang av dagsorden v rådets leder, Per Edgar Kokkvold.

Kl 09.15: Gjennomgang av klagebrev.

Kringkastingsrådet har mottatt rundt 85 klagebrev siden forrige møte og har besluttet å drøfte Brennpunkt-dokumentaren «Ikke i mitt nabolag» (se under).

Til drøfting: Brennpunkt: «Ikke i mitt nabolag», om asylmottak, sendt 26. april i år.

Kringkastingsrådet har mottatt fire klager fra beboere på Montebello og Bolkesjø.

Klagerne mener at dokumentaren tegner et unyansert og karikert bilde av holdningen til asylsøkere, særlig i bydelen Montebello. Dette blir avvist av NRK.

Innledninger v/ Odd Isungset, redaktør for Brennpunkt og Erling Borgen, professor I samfunnskritisk dokumentarisme ved Høyskolen på Lillehammer.

Kl 11.15: Produktreklame til besvær

I motsetning til de kommersielle TV-kanalene er produktreklame forbudt i NRK.

Men hvordan takler NRK utfordringene når deltakere i «Mesternes mester» kles opp med merkeklær, eller når krimserien Mammon drukner i Apple-produkter (som en klager hevder). Og hvordan skal forbudet håndheves når en stadig større andel av NRKs produksjoner skal settes ut til kommersielle, eksterne produsenter?

Innledninger ved eksternsjef Petter Wallace og NRK-advokat Karianne Lang-Ree.

Kl 12:00: Sommerlunsj med spekemat

Kl 13:15: Nå skal gullet graves fram!

NRK sitter på store mengde «arkivgull» fra sin 83 år lange historie. I tråd med Stortingets ønske skal nå stadig mer av programarkivet gjøres tilgjengelig for det norske folk. Hvor langt har dette arbeidet kommet og hvilke utfordringer ligger i rettighetsklareringer, logistikk og teknologi?

NRKs Brynjulf Handgaard, Anders Nøkling og Anne Kirsten Bakke leder seansen.

Les mer: Nå blir NRKs arkiv lagt ut på nett

14:15: Informasjon fra NRKs ledelse

14:30: Kringkastingsrådet evaluerer internt siste halvår og planlegger høstsesongen

15:00: Møteslutt og god sommer!