Informasjon fra NRK

Digitalt K-rådsmøte

Det var et forkortet, digitalt møte i Kringkastingsrådet onsdag 29. april, men møtet blie som vanlig strømmet og kan sees i opptak.

Opptak av møtet i Kringkastingsrådet onsdag 29. april 2020.

Sentralt på onsdagens møte blir behandling av de 1289 henvendelsene som er kommet til rådet siden januarmøtet. Marsmøtet ble som kjent avlyst grunnet koronasituasjonen.

Orientering om NRK og korona

På møtet vil kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen fortelle hvordan NRK har håndtert koronapandemien. Vanlige temasaker blir det ikke på dette forkortede møtet i Kringkastingsrådet.

MGP-finalistene 2020

Nesten 1000 henvendte seg til Kringkastingsrådet etter stemmesurret under Grand Prix-finalen. Nå blir saken tatt opp i rådet.

Foto: NRK

1000 Grand Prix-klager

1064 henvendelser til rådet ligger over etter det avlyste marsmøtet. Hele 948 av disse gjelder Grand Prix-finalen i Trondheim 15. februar da stemmesystemet kollapset.

225 "nye" henvendelser ligger også og venter på rådet. I plenum vil rådet se nærmere på henvendelsene som er kommet etter at forsker Gunhild Alvik Nyborg gjestet Debatten. Reaksjonene på hennes meninger om koronasituasjonen var meget sterke etter programmet.

Dette er henvendelsene som vil bli tatt opp i plenum i Kringkastingsrådet 29. april:

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet onsdag 29. april, digitalt møte

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Julie Brodtkorb.

Kl 0910 Gjennomgang av henvendelser til rådet.

Kl 1100 Pause

Kl 1130 Slik jobber NRK med koronapandemien.

Kl 1215 Informasjon fra kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Neste møte i Kringkastingsrådet er 10. juni.