NRK Meny
Normal

Dette leverte NRKs distriktskontorer

NRKs 15 distriktskontorer har laget årsrapporter som forteller om hva det enkelte kontor har levert på radio, TV og nett i 2016.

Marte Iren Noreng Trøen t v og Kathrine Nygård holder hus ved NRK Sogn og Fjordane som praktikanter.

Marte Iren Noreng Trøen t v og Kathrine Nygård holder hus ved NRK Sogn og Fjordane som nynorskpraktikanter. Praksis i journalistisk arbeid er en viktig del av opplæringen som skal sikre flere med nynorsk som målform i NRK.

Distriktsdirektør i NRK Grethe Gynnild-Johnsen påpeker i innledningen til årsrapportene at NRK har hele landet som nedslagsfelt.

- Vi skal lage innhold som er viktig der folket bor og vi skal lage innhold fra hele landet og til hele landet, sier Gynnild-Johnsen.

Distriktsdirektør i NRK Grethe Gynnild-Johnsen

Grethe Gynnild-Johnsen er distriktsdirektør i NRK.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

- Må levere høy kvalitet

Når Skibladner blir hilset varmt velkommen av mange tusen ser hun det som et bevis på i at allmennkringkasteren NRK fyller sin rolle som formidler av felles opplevelser for hele Norge.

- Da vinner vi også fram i kampen om folks tid og oppmerksomhet på TV, radio, nett og mobil. Kampen om folks tid er vår viktigste utfordring. Det krever at vi leverer høy kvalitet, sier hun.

Gjennom årsrapportene viser distriktskontorene hvordan de er med på å innfri NRKs samfunnsoppdrag.

Tidlig på morgenen i mai startet laksefisket i Enningdalselva i Halden. For mange fiske-entusiaster betyr det julekvelden og 17. mai på en gang, og forventningene var høye.

Innhold på sosiale medier har blitt en stadig viktigere oppgave. Her en video NRK Østfold delte.

Forvalter lisenspengene

Gynnild-Johnsen peker også på at årsrapportene viser hvordan NRK har brukt lisenspenger i distriktene gjennom 2016.

- Så kan den enkelte gjennom gjøre seg opp sin mening om det vi har gjort gjennom fjoråret danner en grobunn for at NRK skal være like viktig i framtida som for folk i dag, sier distriktsdirektør i NRK, Grethe Gynnild-Johnsen i innledningen til distriktskontorenes årsrapporter.

Les mer:

NRKs distriktsdivisjon

NRKs distriktsdivisjon består av fem regioner, 15 distriktskontor og til sammen 48 kontorer landet rundt.

Foto: NRK