Hopp til innhold
Info fra NRK

Dette er distriktsprogramrådene i NRK

Distriktsprogramrådene er de lokale kringkastingsråd rundt om i landet. De følger med på hva NRK tilbyr publikum. På samme måte finnes det et samisk programråd. Er du misfornøyd med noe kan du kontakte et av rådene.

Marit Nerås Krogsæter

Marit Nerås Krogsæter leder distriktsprogramrådet for NRK Møre og Romsdal.

Foto: Ragne Borge Lysaker

Det er lovbestemt at NRK skal ha både et sentralt kringkastingsråd, lokale råd og et eget samisk programråd.

Både Kringkastingsrådet, de lokale rådene og det samiske er offentlig oppnevnte organ som har som oppgave å følge NRK tett og uttale seg om det innhold som tilbys publikum.

Mens det sentrale kringkastingsrådet har som oppgave å se på det totale NRK-tilbudet, følger de lokale rådene med på tilbudet fra det enkelte distriktskontor og det samiske programrådet følger med på NRKs samiske tilbud.

Medlemmene av distriktsprogramrådene blir oppnevnt av fylkestingene og det samiske blir oppnevnt av Sametinget.

Bindeledd for publikum

Programrådene skal være et bindeledd mellom brukerne av NRKs ulike tilbud og institusjonen NRK.

Dersom du er misfornøyd eller har spørsmål knyttet til innhold fra ditt distriktskontor eller fra NRK Sápmi er det fritt å ta kontakt med sitt råd.

Ledere NRKs distriktsprogramråd 2020 - 2023

NRK Innlandet

Hans Kristian Enge

NRK Oslo og Viken

Torunn Skottevik

NRK Vestfold og Telemark

Maja Foss Five

NRK Sørlandet

Audun Øvrebø

NRK Rogaland

Leif Arne Moi Nilsen

NRK Vestland

Lise-May Sæle

NRK Møre og Romsdal

Marit Nerås Krogsæter

NRK Trøndelag

Rakel Skårslette Trondal

NRK Nordland

Kjell Are Johansen

NRK Troms og Finnmark

(Leder p t ikke oppnevnt)

Via det einskilde distriktskontor kjem du i kontakt med ditt distriktsprogramråd - nordland@nrk.no, trondelag@nrk.no, mr@nrk.no, vestland@nrk.no, rogaland@nrk.no, sorlandet@nrk.no telemark@nrk.no, osloogviken@nrk.no og innlandet@nrk.no.

Hugs å merke e-posten din: "Til distriktsprogramrådet".

Se også:

Samisk programråd

Det samiske programrådet følger spesielt med på det samiske programtilbudet.

Programrådet har ingen myndighet til å overprøve de redaksjonelle beslutninger NRK Sápmi tar, men rådet uttaler seg om hvordan de som lytternes, seernes og lesernes representanter mener programtilbudet kan styrkes og forbedres.

Rådet har ellers anledning til å ta opp alle saker som de selv mener vedrører NRK.

Lederen for det samiske programråd er samtidig fast medlem i Kringkastingsrådet.

Samisk programråd kan kontaktes via NRK Sápmi i Kárášjohka/ Karasjok. Postadresse: NRK Sápmi, Mari Boine geaidnu 12, 9730 Kárášjohka/ Karasjok.Telefon: 78 46 92 00. E-post: sapmi@nrk.no.

Se også: Sámi prográmmaráđđiSáme prográmmarádeSaemien programmeraerieSami program council Samisk programråd

Les mer: Samisk programråd siden 1966

Eller du kan kontakte Samisk programråd ved å bruke skjemaet du finner her på norsk og på samisk:

Tar imot henvendelser

Erik Skarrud som er rådssekretær for det sentrale Kringkastingsrådet, svarer gjerne også på henvendelser om de lokale råd eller det samiske råd. Skarrud kan nås på e-post erik.skarrud@nrk.no eller telefon 95 07 74 14.

NRK Publikumsservice

Har du spørsmål, ris eller ros knyttet til NRKs tilbud og innhold kan du også kontakte NRK Publikumsservice. Tilbakemeldinger blir videresendt det distriktskontor, redaksjon eller avdeling henvendelsen gjelder.

NRK Publikumsservice svarer også på spørsmål og gir gode tips og råd om hvordan du kan ta del i NRKs innhold på ulike plattformer, via telefonen, PC-en, nettbrettet eller via andre dingser.

Svar på ofte stilte spørsmål og en rekke brukerveiledninger for hvordan du kan ta del i NRKs tilbud på de ulike plattformene kan du selv finne på info.nrk.no.