Informasjon fra NRK

Derfor flytter NRK

NRK trenger et nytt hovedkontor som er bærekraftig, som oppfyller dagens krav til sikkerhet og som gir oss de beste forutsetningene for å løse oppdraget og være en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse.

Framtidens NRK

Målet er at framtidens NRK skal være en raus og mangfoldig fellesarena.

Foto: A-lab

Nå starter NRK arbeidet med å finne den beste tomta for et nytt bygg. Samtidig legges eiendommen på Marienlyst ut for salg.

Les søkedokumentet for ny tomt her.

NRKs nye hovedkontor skal være en arbeidsplass der forholdene ligger til rette for å ta i bruk og utvikle ny teknologi, utforske ideer, lære, dele og samarbeide på tvers av organisasjonen og med miljøer utenfor NRK.

NRK skal bli en berikelse for det området vi flytter til. Vi skal møte publikum i et åpent, fleksibelt bygg der NRK «vrenger innsiden ut» og inviterer til opplevelser og deltakelse i innholdsproduksjonen.

Vår fremste ambisjon er å være en raus og mangfoldig fellesarena i Norge.

Se også: Marienlyst lagt ut for salg