Info fra NRK

Den nye langtidsstrategien 2017-2022

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen
Foto: Anders Leines, NRK

Den nye langtidsstrategien 2017-2022
NRK skal styre skuta etter tre nye mål.

Det er Strategidivisjonen (SDIV) som har hatt ansvar for å få på plass den nye strategien. Direktør Annika Biørnstad har hatt som mål at formuleringene skal være enkle og tydelige.

– Vi har jobbet konkret inn mot hvilke endringer som vil påvirke befolkningen fremover og utfra dette, tydeliggjort hva NRK skal bidra med, og hva som er vårt løfte til publikum. I tillegg må vi internt utvikle organisasjonen for å oppnå dette, og her har vi tatt med oss, og videreutviklet, verdensklasse-målet, forklarer hun.

Og slik ser resultatet ut:

NRK - strategi 2017 - 2022

Vi har spurt direktørene for fire av divisjonene i NRK hvordan de kommer til å ta tak i den nye strategien.

– Hva betyr den nye langtidsstrategien for Nyhetsdivisjonen, Alexandra Beverfjord?

– Langtidsstrategien gjør at vi må ha et enda skarpere fokus på innovasjon – vi skal være mer innovative i måten vi formidler nyheter på for å bedre kunne treffe et yngre publikum. Mediene kan ikke lenger forvente at publikum oppsøker oss – vi må i større grad oppsøke publikum i fremtiden. Det stiller nye krav til vårt innhold, til vår fortellerteknikk og til vår distribusjon, sier hun.

Beverfjord peker på at NRK skal være best på nyheter og undersøkende journalistikk. NRK skal være ledende på nyhetsoppdatering og ha en sentral posisjon når det gjelder å sette dagsorden, avdekke og sette søkelys på viktige forhold i samfunnet.


De fem direktørene som uttaler seg om den nye langtidsstrategien: Øyvind Lund, KDIV, Annika Biørnstad, SDIV, Grethe Gynnild-Johnsen, DDIV, Vibeke Fürst Haugen, MDIV, Alexandra Beverfjord, NDIV. (Foto: NRK)

Vibeke Fürst Haugen som leder den store Marienlystdivisjonen (MDIV), trekker fram at den spissede langtidsstrategien er et veldig godt verktøy.

– Å omsette strategi til handling kan være krevende, men å bruke strategien aktivt er alltid nyttig. For oss i Marienlystdivisjonen, og i min hverdag, betyr det at jeg tar tak i vårt felles ansvar for å få satt den ut i livet. Jeg samler en stor gjeng ledere i MDIV til en felles samling om dette allerede neste uke slik at vi kan diskutere hva strategien betyr for vår divisjon, forteller hun.

I Distriktsdivisjonen (DDIV) er arbeidet også i gang, rapporterer divisjonsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen.

- I DDIV skal divisjonsledergruppa og regionene inn i en prosess hvor vi definerer tydeligere hva konsekvensen av den justerte langtidsstrategien bør være innenfor fokusområdene. Det er ingen tvil om at det kreves et betydelig kompetanseløft av svært mange medarbeidere for å innfri på det digitale løftet. Vi ønsker spesielt å se på hvordan vi skal kompetanseløfte mellomlederne, inkludert vaktsjefene.

Hun forteller også om tiltak som DDIV og NDIV samarbeider om.

- Vi ønsker at noen av distriktskontorene skal ta nasjonalt eierskap til viktige journalistiske områder som NRK kanskje ikke dekker godt nok. I forbindelse med utrulling av "først med hele bildet" over hele landet, utarbeider hvert distriktskontor og SAPMI målplakater for egne ambisjoner, forteller Gynnild-Johnsen.

Det tredje målet i langtidsstrategien, er "verdensklasse"-målet. NRK skal ikke bare være en produsent i verdensklasse, men også en publisist i verdensklasse.

-Hva må gjøres for å nå dette målet?

-NRK må ha svært høye ambisjoner for både innholdsproduksjon og publisering, sier Øyvind Lund, direktør for Mediedivisjonen (KDIV). -Spesielt nå når publikums mediebruk er så fragmentert og kampen om folks oppmerksomhet aldri har vært hardere. Norge ligger teknologisk langt framme, noe som betyr at vi ikke bare kan kopiere andre. Vi må tørre å ta utradisjonelle valg, drive kontinuerlig innovasjon og skjønne publikums behov og brukervaner. NRKs brede oppslutning i befolkningen, og den brede politisk støtten, gir oss en god plattform til å tenke offensivt på hvordan vi skal løse oppdraget også i framtiden, avslutter Lund.