Hopp til innhold

DAB-dekningen på plass langs kysten

Målet om at det skal være DAB-dekning minst 50 km ut fra fastlandet innfris, viser rapport.

DAB-dekning minst 50 km ut fra kysten, viser målinger.

Måleturer NRK har gjort i samarbeid med Redningsselskapet viser at DAB-dekningen er reel minst 27 nautiske mil (50 km) ut fra fastlandet.

Foto: Gunnar Garfors / NRK

Det norske DAB-nettet er planlagt og bygd ut for å kunne gi dekning minst 50 kilometer ut fra land langs kysten. Dette for at småbåter og kystfiskeflåten skal være sikret å kunne høre radio og spesielt værmeldinger når de er til sjøs.

For å teste om DAB-dekningen er reel, har NRK gjennomført flere måleturer langs norskekysten i samarbeid med Redningsselskapet.

I rapporten som ble overlevert kulturministeren i Arendal torsdag, konkluderes det med at DAB-dekningen til havs er god, og at det dekningskartene lover stemmer.

Måleturene ble gjennomført i fire ulike områder: Vesterålen/Andenes, Lofoten/Ballstad, Ålesund/Fosnavåg og Vikna/Rørvik. Målestedene ble valgt ut fordi de er viktige for kystfisket. På måleturene var det kun dekningen for NRKs kanaler som er målt.

Les: Rapport DAB-dekning til sjøs

Målet om at det skal være DAB-dekning minst 50 km ut fra fastlandet innfris, viser rapport.

God DAB-dekning langs kysten viser DAB-rapporten kulturministeren fikk overrakt i Arendal.

Utvendig antenne å foretrekke

Samtidig viser rapporten at en fastmontert, utvendig DAB-antenne er viktig for å få godt mottak.

I tillegg til å måle DAB-dekningen lenger og lenger ut fra land, ble også ulike antennetyper testet. Fra bordradio med innebygd antenne brukt inne i båten, bordradio brukt på dekk, radio med innvending glassantenner og radio tilkoblet utvendig piskantenne.

Her var konklusjonen ganske så klar på at en utvendig antenne er klart å foretrekke for å være sikret best mulig mottak eller DAB-mottak overhodet.

Redningsselskapet og NRK på DAB-måletur med RS Idar Ulstein

Redningsselskapet og NRK på DAB-måletur med RS Idar Ulstein. Her tilbake i Fosnavåg med mannskapet maskinsjef Michael Bue, styrmann Trond Arve Mjelstad, skipper Øyvind Giske Sundquist flankert av NRKs Jørn Jensen t v og Michel Gascoin.

Foto: Gunnar Garfors / NRK

- Godt å vite

Redningsselskapet ved generalsekretær Rikke Lind og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen la i Arendal torsdag frem resultatene fra måleturene for kulturminister Linda Hofstad Helleland om bord i redningsskøyta Inge Steensland i Arendal.

Alle tre uttrykte at det var godt å vite at DAB-dekningen også til sjøs er på plass.

- Turene dokumenterer at NRK leverer DAB-dekning minst 27nm (50 km) fra land, og noen steder enda lengre ut. DAB-dekningen til havs er generelt god, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding.

Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland viste til at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har konkludert med at DAB-nettet har minst like god befolkningsdekning som FM-nettet og at veidekningen er bedre enn med FM.

- Det er derfor betryggende å motta rapporter om at dekningen også er god til havs, sier Helleland i pressemeldingen.

- Sikrer sikkerheten til sjøs

Redningsselskapet er glad for å være samarbeidspartner med NRK og Kulturdepartementet og for å kunne hjelpe til med å måle DAB-signalstyrken til havs.

- Utbyggingen av DAB-nettet må sees på som ett av mange tiltak som må til for å bedre sjøsikkerheten, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningselskapet.

Styrker DAB-nettet

Utenfor Moskenes i Lofoten viser dekningskartet ingen DAB-dekning. Måleturen viste også ingen dekning i dette området. Samtidig foregår det en utbedring og forsterkning av DAB-nettet en rekke steder i landet.

Et av disse tiltakene er en ny DAB-sender som er planlagt satt opp på Værøy i løpet av høsten. Denne vil gi havområdet utenfor Moskenes dekning.

Målt også tidligere

På landjorda har NRK de siste årene i samarbeid med P4 de siste årene reist Norge på kryss og tvers med bil og testet DAB-dekningen i praksis.

Også i båt er det gjort måleturer før sommerens tokt. Kystleia er testet på turer fra Bergen til Tromsø, fra Sarpsborg til Florø og i indre og ytre Oslofjord med positivt resultat.

Les også:

Denne uka testes DAB-radio signalene langs veiene i Nordland. Kravet er at 99,5 % av befolkninga skal kunne høre digital radio.

NRK har i samarbeid med blant annet P4 gjennomført en rekke målinger av DAB-dekningen over hele landet de siste årene.