Informasjon fra NRK

Bertheussen-saken i Kringkastingsrådet

Om det var riktig å ha Bertheussen-saken som eget tema i Debatten før dommen har falt var blant det Kringkastingsrådet diskuterte torsdag 22/10.

Laila Bertheussen spørres ut av statsadvokat Marit Formo med Ingvil Tybring-Gjedde i bakgrunnen

Bertheussen-saken blir tema i Kringkastingsrådet torsdag.

Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK

Totalt er det kommet 130 henvendelser til rådet før oktobermøtet.

I tillegg til om det var riktig med Bertheussen-saken i Debatten vil henvendelser om dekning av fredsavtale mellom Israel og arabiske stater, hvorfor NRK ikke deltar i Eurovision junior-konkurransen og banning i NRK-programmer bli tatt opp i plenum.

Et av rådsmedlemmene har også bedt om en orientering om smitteverntiltak blir ivaretatt i Stjernekamp.programmene.

Laila Bertheussen spørres ut av statsadvokat Marit Formo med Ingvil Tybring-Gjedde i bakgrunnen

Bertheussen-saken blir tema i Kringkastingsrådet torsdag.

Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK

Tilgjengelighet i NRKs arkiver

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre kommer til Kringkastingsrådet for å orientere om tilgjengeligheten til NRKs arkiver. Han vil bli supplert av NRKs arkivsjef Ingrid Belt og mediedirektør Øyvind Lund.

Hvordan få unge til å bruke NRKs nyhetstilbud blir den andre temasaken torsdag. Her vil prosjektleder Linn Sandberg Skarstein og programleder Bahare Viken, begge fra NRK Nyheter innlede.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet 22. oktober 2020, digitalt møte.

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Julie Brodtkorb.

Kl 0910 Gjennomgang av henvendelser til rådet.

Kl 1050 Pause

Kl 1100 Tilgjengelighet i NRKs arkiver

Innledning v/ nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, mediedirektør Øyvind Lund i NRK og Ingrid Belt, leder for NRKs arkiv.

Kl 1145 Lunsj

Kl 1215 Hva skal til for at de unge bruker NRKs nyhetstilbud?

Innledning v/prosjektleder Linn Sandberg Skarstein og programleder Bahare Viken, begge NRK Nyheter

Kl 1300 Informasjon fra NRKs ledelse v/Thor Gjermund Eriksen

Neste og siste møte i 2020 møte er 25. november.