Beredskapsøvelse på Marienlyst

Den 18. og 19. september samarbeider Politiet, Heimevernet (HV) og NRK om en stor beredskapsøvelse på Marienlyst.

Fjernsynshuset til NRK på Marienlyst

Øvelsen vil først og fremst finne sted i Nyhetshuset og Glassgården, men vil berøre alle som er på Marienlyst disse dagene.

Hovedmålet med øvelsen er å øve på samhandling mellom Politiet, Heimevernet og NRK for å styrke sikkerheten til NRK. Trusselbildet mot NRK er ikke endret. Øvelsen er en del av det ordinære beredskapsarbeidet.