Hopp til innhold

Ber om 70 kroner mer i lisens

NRK ber om en økning av kringkastingsavgiften på 70 kroner i 2016 i lisensbrevet til Kulturdepartementet.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ber om 70 kroner mer i lisens til NRK i 2016.

Foto: Per Ole Hagen / NRK

Det er i det årlige brevet NRK ved styrelederen og kringkastingssjefen sender Kulturdepartementet ønsket om 70 kroner mer i kringkastingsavgift i 2016 framgår.

Gjennom brevet redegjør de for NRKs planlagte aktiviteter og forventede kostnader for neste år.

Sikrer rammene for å opprettholde tilbudet

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen viser til at NRK de siste to årene har gjennomført en betydelig effektivisering og nedbemanning.

- Ved utgangen av inneværende år er lønnskostnadene lavere enn de var for to år siden, til tross for en generell lønnsvekst på mer enn sju prosent. Antall årsverk vil innen utgangen av 2015 være redusert med 300, sier Eriksen.

Les: NRK planer og forslag 2016 - lisensbrevet

Les også: NRK lisensbrevet - vedlegg analyse 2014 - 2016

Les også: NRK lisensbrevet - vedlegg regningsmodell 2016

Han mener derfor at etter to år med lisensvekst betydelig under markedsutviklingen ellers og lønns- og prisveksten, at lisensen bør økes med 70 kroner.

- En slik vekst tilsvarer ikke kompensasjon for lønns- og prisveksten, men sammen med en fortsatt effektivisering av NRKs virksomhet vil dette sikre rammene for å opprettholde tilbudet til publikum, fortsetter han.

Oppprettholde NRKs posisjon

Han viser til at inntektsveksten for de kommersielle tv-kanalene i Norge har vært langt høyere enn lønns- og prisveksten. I tillegg har de globale aktørene som Netflix og HBO en svært sterk vekst i Norge.

- Det er i dette landskapet NRK skal opprettholde sin posisjon som allmennkringkaster med norsk innhold med en kvalitet som kan måles mot det beste fra utlandet, påpeker kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.