Hopp til innhold

Ber om 55 kroner mer i lisens

I det årlige lisensbrevet ber NRK om at kringkastingsavgiften for 2018 økes med 55 kroner.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Thor Gjermund Eriksen ber om at kringkastingsavgiften for 2018 økes med 55 kroner.

Foto: Anders Leines / NRK

I brevet til Kulturdepartementet datert 28. april skriver NRK at de ønsker å opprettholde aktivitetsnivået fra 2017, og samtidig utvikle tilbudet til publikum.

Les:

Trenger egentlig 80 kr

NRKs styreleder Birger Magnus og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen viser i brevet til NRK egentlig trenger en økning på 80 kroner i kringkastingsavgiften for å dekke opp for forventet lønns- og prisvekst.

Men, skriver det to, vil ytterligere rasjonalisering dels øke fleksibiliteten og styrke tilbudet til publikum, og dels bidra til å holde økningen i kringkastingsavgiften på et moderat nivå.

Ytterligere rasjonalisering

De to konkluderer derfor med at kostnadsreduksjonen som følge av rasjonalisering og siste rest av doble distribusjonskostnader reduserer behovet for økning av kringkastingsavgiften til 55 kroner, eller 2,1 prosent.

Noe som de viser til er på nivå med Statistisk Sentralbyrås anslag for veksten i konsumprisindeksen for 2018.

- På dette grunnlaget ber vi om at kringkastingsavgiften økes med 55 kroner for 2018, skriver styreleder Birger Magnus og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i brevet til Kulturdepartementet.