Åpen dag

Mandag 25. februar 2019 arrangerte NRK åpen dag for naboer, velforeninger og andre interesserte i Studio 2 på Marienlyst.

Mandag 25. februar 2019 var det Åpen dag i Studio 2 i forbindelse med presentasjon av forslag til planprogram for eiendommen på Marienlyst.

Åpen dag med presentasjon av forslag til planprogram for eiendommen på Marienlyst.

Representanter fra NRK, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og andre fagpersoner var tilstede og var tilgjengelig for dialog og spørsmål rundt alle relevante sider ved planprosessen.