Informasjon fra NRK

​​​​​​​NRK trenger et nytt hovedkontor

Styret i NRK har i dag vedtatt at NRK trenger nytt hovedkontor. Det betyr at NRK nå går over fra å utrede mulig flytting fra Marienlyst, til å jobbe videre med en klar ambisjon om nytt hovedkontor i Oslo-området.

NRK Marienlyst fotografert 20. oktober 2017

Styret i NRK har vedtatt at det skal jobbes videre med å finne et nytt hovedkontor for NRK i Oslo-området.

Foto: Gregard Palotta

Styret har konkludert med at NRK trenger nye og mer hensiktsmessige lokaler for å løse oppgavene som allmennkringkaster i fremtiden.

- Marienlyst ikke lenger egnet

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er fornøyd med at NRK nå kan jobbe videre med ambisjonen om et nytt og fremtidsrettet hovedkontor.

- Bygningsmassen på Marienlyst er bygget ut gjennom 80 år. Den er ikke lenger egnet for framtidas medievirksomhet. Vi må tenke på hva som er behovene framover. Et nytt hovedkontor skal bygge opp under NRKs mål om å være en allmennkringkaster som tar i bruk og utvikler ny teknologi, som leverer norske produksjoner i verdensklasse, og som gir gode rammer for å utvikle organisasjonen videre, sier Eriksen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

- Bygningsmassen på Marienlyst er er ikke lenger egnet for framtidas medievirksomhet, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Foto: Anders Leines, NRK

NRK har de siste par årene jobbet med å utrede om det er økonomisk mulig å etablere et nytt hovedkontor. På oppdrag fra NRK la fem arkitekt-team i fjor høst fram sine mulighetsstudier for hva Marienlyst kan bli uten NRK. Studiene viser at området har spennende muligheter for by- og boligutvikling. NRK-styret har lagt til grunn at de potensielle verdiene på Marienlyst indikerer at NRK kan bære kostnadene ved et nytt hovedkontor.

Ingenting om hvor og når

Dagens styrevedtak sier imidlertid ingenting om hvor NRK skal flytte eller når det skal skje. Det er mye som gjenstår før det eventuelt er klart at NRK forlater Marienlyst. NRKs flytteprosjekt går nå inn i en fase med forberedelser for salg av Marienlyst og kartlegging av mulige tomter for et nytt hovedkontor. Dersom det viser seg at forutsetningene for flytting ikke er tilstede, kan prosessen stoppes på kort varsel.

- Vi er blant annet avhengig av en omregulering av Marienlyst-området for at det skal kunne bli boliger her. Det er også stor sannsynlighet for at området vi skal flytte til må reguleres. Dermed er det fortsatt noen år til vi kan begynne å pakke, konstaterer kringkastingssjefen.

Les også: Slik kan Marienlyst bli i fremtiden