90 år med radiogudstjeneste

Så å si like lenge som det har vært sendt radio i Norge har det vært sendt radiogudstjenester. – Stadig en naturlig del av NRK-oppdraget, sier kringkastinsgsjef Thor Gjermund Eriksen.

Prost Birger Foseide fører tradisjonen med radiogudstjeneste videre.

Den er Norges suverent eldste radioprogram. Radiogudstjenesten fyller 90 år. Prost Birger Foseide fører tradisjonen videre i Orkdal kirke.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

28. desember 1924 gikk den første radiogudstjenesten på lufta fra Vår Frelsers kirke i Oslo hvor domprost James Maroni forrettet. Over 5500 sendinger har det blitt siden det.

En selvfølge med forkynnende programmer

- At NRK skulle tilby forkynnende programmer som andakter og gudstjenester har i alle år vært sett på som en selvfølgelig del av NRKs oppdrag, sier historiker Hans Fredrik Dahl i et jubileumsprogram om radiogudstjenesten.

Han sier det er først i de senere år dette har blitt et diskusjonstema.

- I alle år har det vært en uskreven kontrakt mellom kirken og NRK om at NRK tilbyr forkynnende programmer. Det har vært en selvfølge for troslivet i Norge at NRK sender andakter og gudstjenester. Og NRK føler nok seg fortsatt forpliktet til å formidle slike programmer, sier Dahl.

Spente opp en tråd

Oppdagelsen av radioen først på 1900-tallet betød en helt ny mulighet til å kommunisere. Lyd ble sendt som radiobølger ut i lufta og kunne fanges opp av alle som skaffet seg en mottaker - en radio.

I 1923 startet de første prøvesendingene med dette første massemediumet i Norge. Allerede året kom ideen om å direktesende en gudstjeneste. En tråd eller ledning om man vil ble strukket fra Vår Frelsers kirke - i dag Oslo Domkirke - til Telegrafverkets bygning i Oslo sentrum.

Hos Telegrafverkets radioavdeling sto nyfikne ingeniører og sendte signalene ut i løse lufta. Lytterskaren var nok begrenset, svært få hadde den gang radiomottakere.

Men radioen kom som et skudd. Den representerte noe helt nytt. Plutselig kunne man få både gudstjenesten, værvarsler, nyheter, musikk og underholdning, rett inn i stua.

Stor og trofast lytterskare

Radiogudstjenester ble en fast programpost både for det nystartede Kringkastingsselskapet og videreført av NRK da de overtok all kringkastingsvirksomhet i Norge fra 1933.

Og i dagens radiomangfold er fortsatt gudstjeneste søndag kl 11.00 på Norges største radiokanal, NRK P1, en fast tradisjon med en stor og trofast lytterskare.

Radiogudstjenesten er også Norges eldste radioprogram.

Les mer: Radioen - det første massemedium

Kulturminister Thorhild Widvey og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

- Radiogudstjenesten og andre forkynnende programmer er stadig en naturlig del av NRKs oppdrag, sier kringkastinsgsjef Thor Gjermund Eriksen. Her avbildet sammen med kulturminister Thorhild Widvey i forbindelse med NRKs salmemaraton i Vår Frue kirke i Trondheim.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Les også: Mer om radiogudstjenesten

Oppsiktsvekkende mange hører på

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har ingen planer om å slutte verken med å sende andakter eller gudstjenester.

- Vi vet at gudstjenestene vi overfører er viktige for mange mennesker. Lyttertallene er oppsiktsvekkende høye. Det er et faktum at NRK er Norges største kirkerom og å formidle slike programmer er en del av NRKs oppdrag, sier Eriksen.

Når han skuer 90 år tilbake speiler radiogudstjenestene både mye radio-, kultur- og religionshistorie.

- Gjennom alle disse årene har å formidle kristne programmer vært en del av vårt oppdrag. Det oppdraget har vi også i dag, slår han fast.

Gudstjenesten på andre søndag i advent er fra Tromsø domkirke. Liturg og predikant er sogneprest Kjell Yngve Riise. Jill K. Sæterbø og Kai Krogh er medliturger. Prekenteksten er fra Lukas, 21, 27-36. Vi hører monolog framført av Trond Peter Stamsø Munch. Ved orgelet sitter domkantor Hijoo Moon. På saksofon Sondre Valeri Heitmann. Tromsø domkor med sopran Gro Anita Kval medvirker. Salmene som synges er fra den nye salmeboken nr. 1 Herre Gud ditt dyre navn og ære, nr. 25 Tenn lys, nr. 582 Milde Jesus, nr. 744 Guds rike er fylt av rettferd og fred, nr. 26 Solbarn, jordbarn, nr. 738 Noen må våke, 752 Gi oss lys, og nr. 9 Rydd vei for Herrens komme.

Ikke lenger et mikrofonstativ

Samtidig påpeker han behovet for å vise bredden i det norske folks livssyn i Norge anno 2014, vise de ulike religioner og andre tilnærmelser til livet enn via den kristne.

- Før var vi også i langt større grad bare et mikrofonstativ for kirken. I dag gjennomgår også programmer med livssynsinnhold en redaksjonell og journalistisk bearbeidelse. Det er nødvendig når vi skal henvende oss til den moderne nordmannen, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i jubileumsprogrammet.

Andre må få slippe til

Hans Fredrik Dahl

Det er naturlig at de religiøse programmene i NRK blir mer preget av det mangfoldet av mangfoldet av trosretninger som nå finnes i befolkningen, mener historiker Hans Frerik Dahl.

Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Også historiker Hans Fredrik Dahl mener den norske kirken må lære seg å dele NRKs oppmerksomhet med andre trosretninger.

- Det er ikke slik at vi lenger har en offisiell statsreligion i Norge. Også grunnloven er endret på dette punktet. Dermed er det naturlig at de religiøse programmene i NRK framover også bedre speiler det mangfoldet av trosretninger som nå finnes hos befolkningen, sier Dahl i jubileumsprogrammet.

Markeres på NRK P1

NRK P1 markerer 90 år med radiogudstjeneste med et jubileumsprogram søndag 28. desember kl 11.03 hvor det blir historiske tilbakeblikk og sett på hva radiogudstjenesten har betydd og betyr i dag. Programmet er ved Ove Gundersen, prosjektleder i NRKs livssynsredaksjon.

Kirkegang før og nu (Hvepsen 1925)