760 henvendelser til Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet mottok 760 henvendelser, flesteparten klager, knyttet til NRKs programvirksomhet i 2016. Spennet i hva det klages på er stort.

Leder av kringkastingsrådet Per Edgar Kokkvold.

Kringkastingsrådet er publikums forlengede arm når det er misnøye med hva NRK tilbyr. I 2016 fikk rådet 760 henvendelser. Her rådets leder Per Edgar Kokkvold, foran, og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Flest klager kom det på at P3-programmet DJ Friendly ble lagt ned, dernest var mange opptatt av hvordan NRK dekket valget i USA og på tredjeplass kom klager på for mye sport på TV.

At DJ Friendly forsvant fra sendeskjemaet til NRK P3 opptok mange både i 2015 og 2016. I 2016 kom det 200 klager, mens 290 uttrykte sin misnøye året før. Samlet henvendte altså hele 490 personer seg og uttrykte sin misnøye med at dette radioprogrammet ble tatt av lufta.

Reagerte på dekningen av USA-valget

NRKs dekning av presidentvalget i USA fikk 105 til å henvende seg til rådet. Valget i USA var hovedtema på rådets to siste møter i 2016. Både på møtene i september og november ble dekningen både av valgkampen og selve valget diskutert.

Gjennom året har Kringkastingsrådet blant annet sett nærmere på språkbruken i NRK, hvordan journalistikk på religion og livssyn utøves, hvilken musikk NRK P1 spiller og det har gått Brennpunkt-dokumentarene nærmere etter i sømmene.

Blant Kringkastingsrådets mer kuriøse saker i 2016 har både sykkelhumor i Nitimen og kaniner på TV, ført til diskusjoner i rådet.

Færre som klaget

Antallet klager til Kringkastingsrådet var langt færre i 2016 sammenlignet med 2015. 2015 var et spesielt år med noen enkeltsaker som samlet svært mange klager.

Dette gjaldt spesielt et Skavlan-intervju, men også at partiet Rødt ikke kom med i partilederdebatten, pornosketsj i Trygdekontoret og NRKs pubertet-serie.

Antallet henvendelser i 2016 er sammenlignbart med 2014, da det kom drøyt 800 henvendelser til rådet.

Skavlan-intervjuet med Jimmie Åkesson er fortsatt den saken det har kommet flest klager på i rådets historie med 3600 henvendelser om denne saken alene.

Henvendelser Kringkastingsrådet 2010 - 2019

År

Henvendelser

Enkeltprogrammer

2019

3170 henv

466 på Tro og Are om Buddha i NRK skole.

433 på Satiriks Scrabble-sketsj.

112 på Radioresepsjonens flauhetskonkurranse.

99 på nyhetsdekningen av Abassi-saken.

90 klager på at Satiriks oversatte manifest til nynorsk og kronikk til flere medier.

2018

3656 henv

671 på manglende dekning av Acer-saken.

325 på omlegging av distriktsnyheter på TV-nyheter.

2017

8090 henv.

Hijab ca 6.000

Nytt på nytt ca 700 (nazifisk med Tybring Gjedde + barnesang med Fy, fy faen)

2016

760 henv

Nedlegging av programmet DJ Friendly (ca 200 klager) (1)

Dekningen av presidentvalget i USA (ca 105 klager) (2)

For mye sport på TV (ca 50 klager)

Innvandringsdebatten (ca 40 klager)

Humor/satire (ca 30 klager)

2015

6790 henv

Skavlan-intervjuet med Jimmie Åkesson (ca. 3600 klager)

Rødt utestengt fra Partilederdebatten (ca. 750 klager)

Pornostuntet i Trygdekontoret(ca. 700 klager)

Pubertet-serien i Newton (ca. 620 reaksjoner) (3)

Ikke legg ned DJ Friendly på P3! (ca. 295 klager)

Dokumentar om Østmarka-ulvene (ca. 250 reaksjoner)(4)

Hakekors-satire med Per Sandberg i Satirix (65 klager)

Diverse nyhetsinnslag, primært i Dagsrevyen (53 klager)

Dekningen av Midtøsten-konflikten (36 klager)

Upassende om barnevern/fosterhjem Lille julaften (33 kl.)

Div. klager på høstens valgsendinger (27 klager)

Salongens(P2) behandling av Asle Toje 21 klager)

Dårlig hørbarhet/sjenerende bakgrunnsstøy (17 klager)

Brennpunkt var ensidig om pelsdyrnæringen (15 klager)

Morgenandakt i P1 uten Fader Vår en hel uke (12 klager)

2014

838 henv

Konspirasjonsteoretiker i vaksinedebatt (580 klager)

NRKs Midtøsten-dekning, Gazakrigen (57 klager)

Banning/grovt språkbruk (38 klager)

Diverse enkeltreportasjer, Dagsrevyen (22 klager)

Diverse klager på satire/humor (17 klager)

2013

277 henv

Korssmykkesaken fra NRK Sørlandet (188 klager)

Banning/dårlig språkbruk (13 klager)

Diverse reportasjer, Dagsrevyen (9 klager)

P1-musikk/Nitimen/for ungdommelig(6 klager)

Diverse rundt religiøse programmer (5 klager)

2012

133 henv

P1-musikken/Nitimen/for ungdommelig (11 klager)

Få Knut Borge tilbake i 20 Spørsmål (8 klager)

For mye OL-stoff i NRK (7 klager)

Banning/dårlig språkbruk (6 klager)

Folkeopplysningen, om alternativ medisin (6 klager)

2011

127 henv

Trekant, andre sesong (13 klager)

NRKs Midtøsten-dekning (8 klager)

Sjenerende bakgrunnsstøy(6 klager)

Diverse reportasjer, Dagsrevyen (5 klager)

Diverse underholdningsinnslag(4 klager)

2010

169 henv

Trekant, første serie (72 klager)

Flytting av Drømmehagen (15 klager)

Fjerning av Fedrelandssalmen i P1 (12 klager)

Diverse reportasjer, Dagsrevyen (9 klager)

For mye vintersport i NRK (5 klager)

Noter: 1) Klagene på nedleggelsen av DJ Friendly kom både i 2015 og 2016 og samlet antall klager på saken er ca 490. 2) Klagene er mottatt i 2016, men ca 30 av dem kom etter november-møtet og blir derfor med på møtet i januar 2017. 3) Newton-serien Pubertet (620 reaksjoner) delte Norge i to, dvs. det var omtrent like mange kritiske reaksjoner som positive reaksjoner. 4) Ut i Naturen-programmet «Ulvene kommer» (250 reaksjoner) om ulvestammen i Østmarka utenfor Oslo, fikk også en del positive reaksjoner, rundt 60 roste programmet.