392 klager til Kringkastingsrådet

Behandling av 392 klager var noe av det som stod på programmet da Kringkastingsrådet hadde årets første møte, torsdag 17. januar. Se opptak av møtet.

Møte
Foredrag
Publikum
Henvendelser/ Klager

Følg møtet i Kringkastingsrådet fra kl 09.00 torsdag 17. januar.

Siden forrige møte er det kommet inn 392 henvendelser til rådet som blir gjenstand for vanlig klagebehandling.

Mange har reagert på det de mener er ensidig Trump-kritikk under jubileumssendingen til Dagsrevyen og flere savner radioprogrammene "Naturens verden" og "Friluftsmagasinet" på NRK P1.

KrFs veivalg var en av de største politiske sakene i 2018 og ble grundig dekket også av NRK. For Kringkastingsrådet legger NRK fram sin egenevaluering av dekningen.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet torsdag 17. januar 2019, møterom Balkongen, Radiohuset, Marienlyst.

KL 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Julie Brodtkorb

Kl 0910 Gjennomgang av henvendelser til rådet

Kl 1030 Måling av radiolytting

NRKs analysesjef, Kristian Tolonen, presenterer forbedret målemetode for radio.

Kl 1045 Evaluering av NRKs KrF-dekning

KrFs veivalg var en av de største politiske sakene i 2018. NRK legger fram sin egenevaluering av dekningen. Innledning v/ Marianne Johansen, redaksjonssjef for økonomi og politikk.

1130 Lunsj

Kl 1230 Informasjon fra NRKs ledelse v/Thor Gjermund Eriksen

Kl 1245 Innholdsutvikling i NRK

Rådet får en innføring i hvordan NRK driver utvikling av programtilbud. Innledning v/direktør Vibeke Fürst Haugen og utviklingssjef Ivar Ragne Jenssen.

---

Punktet om hvordan NRK dekket VM i sjakk utgår på grunn av sykdom.

Neste møte i Kringkastingsrådet er 7. mars.