Informasjon fra NRK

37 vil bli markeds- og kommunikasjonssjef i NRK

37 har søkt på stillingen som markeds- og kommunikasjonssjef i NRK, 20 kvinner og 17 menn.

NRK- flagg ved radiohuset

37 har søkt på stillingen som ny markeds- og kommunikasjonssjef i NRK.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Opprinnelig var det 47 som søkte på stillingen. Ti har senere trukket sin søknad. Av de 37 søkerne som er igjen, er 20 kvinner og 17 menn. 15 av søkerne er unntatt offentlighet.

Offentlig søkerliste
Markeds- og kommunikasjonssjef i NRK

Nr Navn Alder Poststed Stilling
1 Mann, 50
2 Mads Bjerke, 49, Hosle, Direktør kommunikasjon og formidling
3 Charlotte Bjørn, 46, Høvik Kommunikasjonssjef
4 Kvinne, 30
5 Kathrine Brøsholen, 47, Oslo, Digital strategi leder og konsulent
6 Victory Joy Cruz, 44, Hosle, Markeds- og kommunikasjonsdirektør
7 Trukket
8 Trukket
9 Kristin Ernstsen, 38, Oslo Freelance konsulent - markedsføring
10 Rune Espedalen, 45, Nittedal,M anaging Director
11 Trukket
12 Mann, 42
13 Jøran Gamman, 40, Søgne Kommunikasjonsrådgiver
14 Thorbjorn Gaarder, 64, Oslo, Chief credit officer
15 Henrik Hansen, 23, Sandefjord, Student
16 Kvinne, 42
17 Mann, 40
18 Haldor Hårvik, 54, Oslo, Konsulent endring, digitalisering
19 Ragnhild Irene Skaara Imset, 41, Oslo, Senior kommunikasjonsrådigver
20 Kvinne , 51
21 Kvinne , 41
22 Kristine Eia Kirkholm, 36, Oslo, Kommunikasjonssjef
23 Catharina Kokkim, 42, Oslo, Konsulent/Senior Rådgiver
24 Trukket
25 Trukket
26 Trukket
27 Kvinne , 40
28 Trukket
29 Sonal Mishra, 30, Oslo, Freelance
30 Lars Erik Mørk, 51, Sætre, Kommunikasjonssjef
31 Sindre Pernell Nordby, 25, Skjetten, Markedsansvarlig
32 Kvinne, 42
33 Frank Otterbeck , 37, Oslo, Head of sales & marketing
34 Danielle Posejpal, 32, Oslo, Kundeansvarlig
35 Mann, 49
36 Trukket
37 Kvinne, 44
38 Trukket
39 Trukket
40 Mann, 38
41 Kvinne, 46
42 Birgitta Strobel, 47, Oslo, Selvstendig konsulent
43 Per Terjesen, 50, Rykkinn, Freelance
44 Jim Thorshaug Rengård , 34, Oslo , Markedsdirektør
45 Kvinne , 43
46 Kvinne , 49
47 Trukket

Stillingen som markeds- og kommunikasjonssjef er en nyopprettet lederstilling i Strategi- og mediedivisjonen i NRK.

Strategi- og mediedivisjonen har ansvar for å drive NRKs overordnede strategiprosesser, bestille innhold fra interne og eksterne produsenter og har det overordnede ansvaret for publisering på alle NRKs plattformer og kanaler.

Divisjonen har et helhetsansvar for at NRK løser samfunnsoppdraget og ivaretar NRKs markedsposisjon og omdømme. Divisjonens avdelinger for Kommunikasjon og Marked slås nå sammen, og den nye avdelingen vil bestå av om lag 60 medarbeidere.