NRK Meny
Normal

2011 et spesielt NRK-år

NRK som allmennkringkaster ble satt på sin tyngste prøve noensinne gjennom terror-angrepet 22. juli, viser NRKs årsrapport.

NRKs årsrapport 2011

NRKs årsrapport for 2011 viser at NRK samler folket både ved gledelige og tunge stunder. 22. juli-udåden satte også NRK på helt spesielle prøver.

Foto: NRK

Les mer: NRKs årsrapport 2011

I et eget kapittel i årsrapporten for 2011 oppsummeres det hvordan NRK fikk oppgaven med å informere om, formidle og analysere det som skjedde.

Og hvordan det ble NRKs oppgave å samle nasjonen, bringe videre et hav av reaksjoner og gi store og små anledning til å bearbeide sine følelser.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

"Slik jobbet NRK med terrorangrepene" - se video - engelsk tale.

Hvert år plikter NRK å oppsummere sin virksomhet i en årsrapport. Medietilsynet bruker denne rapporten for å kontrollere om NRK innfrir sine forpliktelser som allmennkringkaster.

Hva får lisensbetalerne for pengene?

Årsrapporten offentliggjøres også slik at alle kan få innblikk i NRKs mangfoldige virksomhet. Og kunne se hvordan NRK forvalter de rundt fem milliardene i lisensinntekter de får hvert år for å lage et bredt radio-,tv- og nett-tilbud.

NRK alene om kultur, livssyn, religion og vitenskap

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas er godt fornøyd med det som rapporten viser og den unike innholdsbredden NRK leverer.

- Rapporten demonstrerer med all mulig tydelighet bredden i NRKs tilbud. Det framgår klart at hvis det ikke hadde vært for NRK, ville viktige stoffområder som kultur, livssyn, religion og vitenskap vært fraværende i norske etermedier, påpeker Bjerkaas.

NRKs ambisjon er som det er uttrykt i langtidsstrategien å samle folket. Det gjorde NRK ved flere anledninger i 2011.

Les mer: NRKs langtidsstrategi 2012 - 2017

Samler folket i glede og sorg

NRK samlet folket til idrettsfest under Ski-VM i Oslo. NRK inviterte til den spektakulære sendingen «Hurtigruten minutt for minutt» på NRK2 i juni. Og NRK var en viktig bidragsyter gjennom å samle nasjonen på en helt spesiell måte etter 22. juli-terroren.

Alle bruker NRK

Årsrapporten for 2011 viser også at NRK har en meget sterk posisjon og virker samlende i en fragmentert mediehverdag. Så å si alle i Norge har et forhold til NRK. 87 prosent bruker tilbudet fra NRK daglig og like mange sier at de er fornøyd med NRK som helhet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Nær ni av ti normenn benyttet daglig seg av et eller flere NRK-tilbud i 2011. På flere stoffområder er det bare NRK som har et tilbud. NRK Sápmi har et spesielt ansvar for et bredt samisk programinnhold på radio, tv og nett - i denne videoen presenter de NRK fra sitt ståsted.

Synes de får valuta for pengene

72 prosent mener de får valuta for lisenspengene. 41 prosent av all tv-seing skjer på NRKs tv-kanaler, 63 prosent av all radiolyttingen foregår på NRKs kanaler og nrk.no er blant landets tre største norske nettsteder.

NRK har ikke noe uttalt mål om å være størst, men har et mål om å nå ut til de brede lag av befolkningen for kunne løse oppdraget som allmennkringkaster.

Les mer: Dette er allmennkringkasting

Les mer: NRKs brede medietilbud

Mer nynorsk

Både i forbindelse med rapporten for 2009 og 2010 konkluderte Medietilsynet med at NRK i det store og hele oppfyller sitt allmennkringkasteroppdrag, slik det er definert i NRKs vedtekter. En gjenganger er imidlertid at kravet til nynorskandel ikke innfris. For 2011 kan NRK her vise til en særdeles positiv utvikling, viser NRKs årsrapport for 2011.

Teenage boss
Foto: NRK

«Å gjøre det viktige populært og det populære viktig» er også en ambisjon i NRK. I 2011 sendte NRK flere program om viktige temaer i et underholdende format. Blant annet «Siffer» om matematikk, «Trekant» om sex og «Teenage boss» om ungdom og pengebruk.