Hopp til innhold

16 vil ha TV-aksjonen

16 organisasjoner har søkt NRK om å få tildelt TV-aksjonen 2013. Blant disse er både Røde Kors, Kreftforeningen, Frelsesarmeen og Redd Barna.

Jordskjelv i Mexico

Røde Kors er blant de 16 som har søkt om å bli tildelt NRKs TV-aksjon for 2013. Får de aksjonen vil de bruke de innsamlede midlene til å hjelpe folk i konfliktområder verden over.

Foto: Ronaldo Schemidt / Afp

NRKs TV-aksjon er en storstilt nasjonal dugnad hvor det hvert år samles inn flere hundre millioner kroner til humanitære formål. Aksjonen betegnes som verdens største dugnad

- TV-aksjonen er en knallsterk merkevare, sier innsamlingsrådets sekretær, Erik Berg-Hansen.

Søknadsbunken blir større år for år. Mange vil ha den store innsamlingsaksjonen som bruker å gi over 200 millioner innsamlede kroner til et godt formål.

Les mer: Dette er TV-aksjonen i NRK

Mange gjengangere

Erik Berg-Hansen sier at det er flere gjengangere blant de 16 som har søkt for 2013, og at de fleste søkerne har fått TV-aksjonen en eller flere ganger før.

- I tillegg til å være en sterk og attraktiv merkevare for organisasjonene, er den også populær i den norske befolkning. Det er nye innsamlingsrekorder nesten hvert eneste år, sier Berg-Hansen.

220 millioner i 2012

Norsk Folkehjelp fikk inn rundt 220 millioner kroner i fjor.

Les mer: Nest beste TV-aksjon noensinne

- Dessuten er TV-aksjonen et attraktivt utstillingsvindu for den organisasjonen som får aksjonen, legger han til

Avgjørelse i juni

Et eget Innsamlingsråd i NRK vurderer alle søknader om å bli tildelt TV-aksjonen. De fem medlemmene i innsamlingsrådet vil bruke de neste ukene til å gjennomgå søknadene før de bestemmer seg den 5. juni.

Kringkastingssjefen vil fatte den endelige beslutningen i bakkant av rådets møte om hvem som får tv-aksjonen 2013 .

Tildelingsmøtene er lukket, men Berg-Hansen røper at følgende kriterier er viktige:

  • Det må være et uomtvistelig behov for det formålet det søkes om penger til.
  • Viktig at dette formålet skaper giverglede og engasjement i befolkningen.
  • Organisasjonen må ha et godt nok økonomisk/administrativt apparat til å kunne håndtere kjempebeløpet.
  • Er det lenge siden organisasjonen fikk TV-aksjonen sist?
  • Fordelingen av bistandsprosjekter i utlandet og i Norge.


Disse har søkt om å få TV-aksjonen i 2013:

Søkere TV-aksjonen i NRK for 2013

Søkere, TV-aksjonen 2013

 

Organisasjon

Tittel

Sjanger

Geografi

Fått før?

Atlas-alliansen

«Et nytt liv»

Funksjonshemmede
/Helse/rehab/utdanning

U-land i flere verdensdeler

Tre ganger - sist 02.

 

 

 

 

 

Digni (før: Norsk Misjons Bistand)

«Gjemt og glemt»

Hjelp til de aller svakeste i samfunnet

Primært i utviklingsland

En gang - 82.

 

 

 

 

 

Fokus (Forum for kvinner og utv. spørsmål

«Stå vakt! For kvinner og klima»

Klima, med fokus på bruk av kvinners kompetanse.

Afrika, Asia og Latin-Amerika

En gang - 05.

 

 

 

 

 

Frelsesarmeen

«Ingen alene - sammen for de som faller utenfor»

Hjelp til utsatte grupper som barn, rusavhengige og domfelte.

I Norge og andre uspesifiserte land.

En gang - sist 95.

 

 

 

 

 

Hjernerådet (paraply-org.)

«Hjelp hjernen»

Forebygge hjerne- sykdommer

I Norge + tre afrikanske land

Ikke fått.

Kirkens Nødhjelp

«Vann til en million»

Retten til rent vann og trygge sanitærforhold

6 land i Afrika og Afghanistan

Tre ganger - sist 01.

 

 

 

 

 

Kreftforeningen

«Leve for hverandre»

Styrke lokal kreft-omsorg/engasjere befolkningen

I Norge

To ganger - sist 97.

 

 

 

 

 

Nasjonalfor. for folkehelsen

«Dagene som forsvinner»

Åpenhet/ forebygging / forskning på demens

I Norge

En gang - sist 87.

 

 

 

 

 

Norske kvinners Sanitetsforening

«Bryt stillheten»

Bekjempe vold og overgrep mot kvinner

I Norge primært og noe i Etiopia

En gang - 75

 

 

 

 

 

Plan Norge

«I barneland kan alt gå an»

Gi barn og ungdom utdanning og gode yrkesmuligheter.

I seks forskjellige u-land i Afrika.

Ikke fått før
 

 

 

 

 

 

Redd Barna

«Med blyant i hånden»

Fokus på utdanning i utviklingsland

Afrika, Asia og Latin-Amerika

Tre ganger - sist 03.

 

 

 

 

 

Regnskogfondet

«Redd regnskogen»

Bevaring av truet regnskog/Reduksjon av global oppvarming

Amazonas/Sentral-Afrika/Sørøst-Asia

Ikke fått før

 

 

 

 

 

Røde Kors

“Livsviktig hjelp i kryssilden”

Helsehjelp i krig og konflikter gjennom mange tiltak

Afrika, Asia og Latin-Amerika.

To ganger - sist 93.

 

 

 

 

 

SOS Barnebyer

«Skape hjem for de som trenger det»

Gi sårbare barn omsorg, utdanning og et godt helsetilbud

Asia, Afrika, Sør-Amerika og Europa

En gang - 00.

 

 

 

 

 

Unicef

«En aidsfri generasjon»

Forebygge og behandle hiv og aids

Seks land i Afrika

En gang - 06.

 

 

 

 

 

Utviklingsfondet

«En framtid uten sult»

Bekjempe fattigdom og sult ved økt matprod.

Afrika, Nepal og Latin-Amerika

Ikke fått før