Hopp til innhold
Info fra NRK

15 ønsker TV-aksjonen i NRK i 2023

15 organisasjoner har søkt om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK i 2023.

Søkere TV-aksjonen i NRK 2023.

Å kunne hjelpe barn og unge er en fellesnevner for de 15 søknadene om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK i 2023.

Foto: Collage

Det er mange gjengangere blant de 15 som har søkt om å få TV-aksjonen i 2023. I søknadsbunken finner en store organisasjoner som Redd Barna, Kreftforeningen, Kirkens Nødhjelp, Amnesty og Norske Kvinners Sanitetsforening.

To nye søkere

To er nye søkere. Det er KFUK/KFUM-bevegelsen og et felles idrettsløft som begge ønsker å bekjempe utenforskap i Norge.

Fire av de 15 søknadene gjelder helnorske prosjekter, mens et flertall av prosjektene gjelder hjelp til personer i fattige land - og spesielt i Afrika.

I forhold til for 2022 er det fire flere som har søkt om å få TV-aksjonen i NRK for 2023.

Tre av organisasjonene ønsker å hjelpe ofre for krigen i Ukraina - enten der krigen nå raser eller gjennom å hjelpe ukrainske flyktninger som kommer til Norge.

Godt fornøyd med søknadsbunken

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen er godt fornøyd med søknadsbunken for TV-aksjonen 2023.

- TV-aksjonen er en viktig institusjon i frivilligheten, og den symboliserer den fantastiske norske dugnadsånden. Det er gledelig at vi har fått mange gode søknader og at det er enda flere enn de siste årene. Jeg ønsker Innsamlingsrådet lykke til med vurderingen av søkerne, sier Fürst Haugen.

For det er et eget Innsamlingsråd oppnevnt av NRKs styre som nå skal gå gjennom søknadene og komme med sin innstilling om hvem de mener bør få TV-aksjonen i NRK i 2023.

Det siste ordet har kringkastingssjefen og det er ventet at hun tar den endelige avgjørelsen 9. juni nå i år.

Søkere TV-aksjonen i NRK 2023

ORGANISASJON

AKSJONSNAVN

FORMÅL

HVOR

Amnesty

Ingen stemme, ingen fremtid

Gi millioner av mennesker ytringsfriheten tilbake.

Colombia, Mexico, Angola, DR Kongo, Nigeria, Guinea, S0r-Afrika, Hviterussland og Russland samt et prosjekt i Norge

1984, 1999, 2012

Atlasalliansen

Vi kan!

Bedre levekår, menneskerettigheter og verdighet for barn, unge og unge voksne.

Etiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia

1981, 1992, 2002

Caritas

Et liv uten sult

Redde liv og utrydde sult for minst en halv million mennesker.

Ukraina, Sør-Sudan, Uganda, DR Kongo, Den sentralafrikanske republikk, SAHEL, Venezuela

Nei

Flyktninghjelpen

Ungdom på flukt: en ressurs for verden

Vi vil gi over 280.000 ungdommer på flukt tilgang til utdanning, arbeid og deltagelse i samfunnet.

Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Sudan og Sør-Sudan

1974, 1979, 1988, 1998, 2010

Fontenehus

Psykt bra jobba! - Fellesskapet trenger deg

Gi meningsfulle hverdager, jobb- og studiemuligheter for mennesker med psykiske problemer.

Norge

Nei

Idretten skaper sjanser/Fotball-stiftelsen

Fra utenforskap til fellesskap - idrett som medisin og mestringsarena

Å gi flere mennesker med rusrelaterte utfordringer tilgang til trygge og rusfrie arenaer innen idretten.

Norge

Nei

KFUK KFUM

Unge forandrer verden - fra utenforskap til fellesskap

Tilby barn og unge trygge fellesskap og arenaer for medvirkning.

Norge, Sør-Afrika, Kenya, Palestina, Etiopia, Uganda

Nei

Kirkens Nødhjelp

Vann er håp - 600.000 muligheter med vann

Ut av fattigdom gjennom trygt vann, jobb og gode sanitærforhold.

Etiopia, Tanzania, Pakistan, Somalia, Sahel, Sør-Sudan, Syria, Libanon

2001, 2014

Kreftforeningen

Grensesprengende gentester til alle som har kreft med spredning

Gentest som kan åpne opp for ny behandling.

Norge

1997

Norsk folkehjelp

Mellom frykt og trygghet står en minerydder

Intensivere mine- og eksplosivrydding.

Ukraina, Jemen, Irak, Libanon, Bosnia-Hercegovina

1983, 1994, 2011

Redd Barna

Gi en framtid til krigens barn

Trygge familier, trygge skoler og trygge samfunn.

Norge, Sør-Sudan, Konogo, Syria, Myanmar, Ukraina

1978, 1990, 2003

Norske
Kvinners
Sanitetsforening

For våre mødre og døtre

Etablering av kvinnehelsehus.

Norge

1975

SOS
Barnebyer

Psykt viktig!

Psykisk helsestøtte.

Mosambik, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Zimbabwe

2000

Strømme-stiftelsen

Gi barna en ny sjanse

Få barn og unge på skolen.

Nepal, Niger, Mali, Tanzania, Uganda

Nei

Utviklingsfondet

I frontlinjen mot klimaendringene

Hjelpe småbønder og lokalsamfunn.

Etiopia, Guatemala, Malawi, Mosambik, Nepal, Somalia

1996*

* Sammen med flere andre organisasjoner

Leger Uten Grenser i 2022

I 2022 er det Leger Uten Grenser som har TV-aksjonen i NRK. Søndag 23. oktober vil de samle inn penger sammen med sin søsterorganisasjon DNDi for å hjelpe mennesker rammet av infeksjonssykdommer i Afrika og Asia.

"Grenseløse sykdommer – glemte pasienter" er mottoet for TV-aksjonen i NRK 2022.

Store beløp

TV-aksjonen i NRK-regi kalles gjerne verdens største dugnad. Aksjonen har utviklet seg til et nasjonalt løft for en god sak. Siden starten i 1974 er det samlet inn rundt ni milliarder kroner gjennom TV-aksjonen, omregnet til dagens kroneverdi.

De siste årene har innsamlingsbeløpet ligget på godt over 200 millioner kroner. I 2021 ble hele 263 millioner kroner samlet inn til Plan og deres prosjekter for bekjempe barneekteskap.

Rådssekretær Erik Skarrud i Innsamlingsrådet i NRK sier det er naturlig at det er flere av de større organisasjonene som går igjen på listen over søkere.

- TV-aksjonen i NRK har blitt meget omfattende og stor. Derfor skal det et stort apparat til for å håndtere en så stor innsamlingsaksjon. Derfor må det være en viss størrelse på organisasjonen for å kunne håndtere det hele, sier Skarrud.