Hopp til innhold
Info fra NRK

13 vil ha TV-aksjonen i 2019

13 organisasjoner har søkt om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK i 2019.

Søkere TV-aksjonen i NRK 2019

WWF - Verdens naturfond og Fontenehus Norge er nye søkere blant de 13 som har søkt om å få TV-aksjonen i NRK i 2019.

To er nye søkere, de elleve øvrige har søkt før og flere har også hatt TV-aksjonen i NRK tidligere.

Redd Barna og Atlas-alliansen har begge hatt TV-aksjonen tre ganger tidligere, mens Care Norge, Kreftforeningen, Norske kvinners sanitetsforening, SOS Barnebyer og Utviklingsfondet har hatt TV-aksjonen i NRK en gang tidligere.

Flest søknader til prosjekter i utlandet

Det er WWF - Verdens naturfond og Fontenehus Norge som er nye søkere. WWF vil om de får TV-aksjonen bruke pengene på prosjekter som skal fjerne plast verden over, mens Fontenehus ønsker å bidra til at flere psykisk syke i Norge kommer tilbake i utdanning og arbeid.

Fontenehus er sammen med Norske kvinners sanitetsforening de to eneste som søker om prosjekter som fullt og helt vil foregå i Norge.

Fire organisasjoner søker om prosjekter som vil foregå både i Norge og utlandet, mens de resterende vil bruke pengene om de blir tildelt TV-aksjonen på ulike prosjekter i land i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Krever stort apparat

Tallet på søkerorganisasjoner har vært ganske stabilt fra år til år, og stort sett har det vært mellom 12 og 15 organisasjoner som har søkt om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK det enkelte år.

Rådssekretær Erik Skarrud i Innsamlingsrådet som bestyrer TV-aksjonen i NRK sier det er mange av de samme søkerne som går igjen år etter år.

- Det er kanskje ikke så rart når vi vet omfanget og størrelsen på det som gjerne kalles verdens største dugnad. Det skal et stort apparat til for å håndtere en så stor innsamlingsaksjon. Derfor må det være en viss størrelse på organisasjonen for å kunne håndtere det hele, sier Skarrud.

De senere år har innsamlingsbeløpet det enkelte år ligget på rundt 200 millioner kroner. Også innsamlingsappartet som skal stables på beina er formidabelt. Hvert år pleier TV-aksjonen i NRK å ha ca 100 000 bøssebærere som besøker 2,3 millioner norske hjem i løpet av rundt to timer en søndag i oktober.

Strenge krav

- Søkeren som får tildelt TV-aksjonen må takle å få opp mot en kvart milliard kroner på bok over natta, og det må derfor være en solid organisasjon, fortsetter Skarrud.

Han viser til strenge regler fra NRKs side til søkerne.

- De som søker må kunne vise til gode rutiner og ryddig økonomi. Søkerne må være medlem av Innsamlingskontrollen, og de må legge ved godkjente regnskaper for de to siste årene og en plettfri revisorrapport. I tillegg krever regelverket for TV-aksjonen i NRK også et etisk rent «rulleblad», opplyser han.

Kirkens Bymisjon søknad om TV-aksjonen 2018

"Kom inn" har Kirkens Bymisjon som motto for TV-aksjonen i NRK i år.

Foto: Kirkens Bymisjon

Les mer: De vokter TV-aksjonen

Det er Innsamlingsrådet som vurderer søknadene og kommer med en innstillingen om hvem som bør få TV-aksjonen i NRK i 2019. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tar den endelige avgjørelsen.

Kirkens Bymisjon i år

I år er Kirkens Bymisjon tildelt TV-aksjonen i NRK. "Mindre Alene Sammen" er mottoet for årets TV-aksjon og målet er å støtte mennesker som blir stående utenfor i samfunnet vårt. Årets TV-aksjon i NRK går av stabelen søndag 21. oktober.

I fjor endte det totale innsamlede beløp på hele 243,5 millioner kroner. Penger som UNICEF skal bruke til arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Søkere TV-aksjonen i NRK i 2019

ORGANISASJON

MOTTO

FORMÅL

HVOR

HATT

FØR

Atlas-alliansen

Et nytt liv - Sammen for funksjons-hemmede i fattige land.

Gi 100.000 funksjons-hemmende bedre levekår - bedre helsetjenester, skolegang, arbeid og inntekt.

Malawi, Nepal, Uganda, Zambia

1981, 1992, 2002

Care Norge

På egne ben.

Gi minst 400.000 kvinner i sårbare områder mulighet å stå på egne ben

Mali, Niger, DR Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan, Palestina

2009

Caritas Norge

Sult stjeler barns liv.

Redde liv og stoppe sult for opptil en million mennesker

Sør-Sudan, DR Kongo, Den sentralafrikanske republikk, Mali, Niger, Nigeria, Venezuela, samt evt Jemen og Eritrea

Nei

Fontenehus

Bedre liv: Arbeid for bedre psykisk helse.

Bidra til at psykisk syke kommer tilbake i utdanning og arbeid

Norge

Nei

Kreftforeningen

Ingen dager å miste.

Sørge for at flere overlever kreft, økt og bedre behandling, kreftomsorg og internasjonalt arbeid.

Norge og afrikanske land sør for Sahara

1997

LHL og LHL Internasjonal

TÆRING - Aldri før har flere blitt syke av tuberkolose, aldri før så vanskelig å behandle.

Sette fart på vaksineringen, finne de som er syke, sørge for at de får riktig behandling.

Norge, Malawi, Romania, Russland, Sudan, Tanzania, Zambia

Nei

Norske kvinners sanitetsforening

Se meg - Jeg vil også bidra.

Aktiv samfunns-deltagelse fra minoritetskvinner

Norge

1975

Plan International Norge

Barn – ikke brud. Stopp barneekteskap.

Forhindre barneekteskap gjennom informasjon.

Niger, Mali, Bangladesh, Nepal, Nicaragua, Den Dominikanske republikk

Nei

Redd Barna

Barna verden svikter.

Hjelpe barn til å overleve, lære og beskytte barn mot vold og overgrep.

Norge, Sør-Sudan, DR Kongo, Malawi, Irak, Libanon, Nepal

1978, 1990, 2003

SOS Barnebyer

Den avgjørende OMSORGEN.

Gi 50.000 barn stabil og forutsigbar omsorg

Angola, Malawi, Mosambik, Nigeria, Swaziland, Zimbabwe, Zambia

2000

Strømmestiftelsen

Jobbskaper – når problemet blir løsningen.

Hjelpe barn og unge tilbake på skolen og ut av fattigdom.

Mali, Niger, Burkina Faso, Uganda, Sør-Sudan, Tanzania, Nepal, Banglades, Myanmar

Nei

Utviklingsfondet

Lokal og global dugnad for klima-tilpasning.

Gjøre en halv million mennesker bedre rustet til å møte klimaendringene.

Etiopia, Guatemala, Malawi, Mosambik, Nepal, Somalia

1996

WWF - Verdens naturfond

Et hav uten plast.

Stoppe og rydde plast i 29 byer verden over.

Norge, Indonesia, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Filippinene, Kenya

Nei

Ekspander/minimer faktaboks