Informasjon fra NRK

12 vil ha TV-aksjonen i 2021

12 organisasjoner har søkt om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK i 2021.

Søkere til TV-aksjonen i NRK 2021

11 av de som har søkt om å få TV-aksjonen i NRK for 2021 har også søkt tidligere, fem av dem har ikke hatt TV-aksjonen før. Barnekreftforeningen er ny søker.

Foto: Collage

Seks av 2021-søkerne har allerede hatt TV-aksjonen i NRK en eller flere ganger, mens fem av søkerne ikke har hatt den tidligere. Men fem av 2021-søkerne har også vært søkere tidligere år. Ny er Barnekreftforeningen.

Fire av organisasjonene ønsker å samle inn penger til prosjekter kun i Norge, mens to søkere viser til prosjekter både i Norge og andre land.

Flertallet av søkerne skisserer prosjekter som skal hjelpe mennesker i fattige land i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Flere vil spesielt hjelpe barn og unge samt mennesker på flukt fra krig og uro.

Søkere TV-aksjonen i NRK 2021

ORGANISASJON

MOTTO

FORMÅL

HVOR

TIDL.

Atlas-alliansen

Menneskeverd

Hjelpe funksjonshemmede barn og unge i fattige land.

Malawi, Uganda, Zambia, Zanzibar, Tanzania, Nepal og evt andre.

1981, 1992, 2002

Barnekreft-foreningen

For små og store helter

Etablere familiesentre for barn og familier som er rammet av kreft.

Norge

Nei

Caritas

Global dugnad mot sult

Redde liv og bidra til å utrydde sult for minst en halv million mennesker.

Sør-Sudan, DR Kongo, Nigeria Venezuela m fl og i andre krise-områder.

Nei

Flyktninghjelpen

Ungdom på flukt – fra håpløshet til håp

Et krafttak for ungdom på flukt og gi dem en ny og bedre fremtid.

Sahel-, Syria-, Sør-Sudan-områdene og andre land i Afrika og Asia.

1974, 1979, 1988, 1998, 2010

Fontenehus

Sammen mot utenforskap

Gi mennesker med psykiske problemer økt livskvalitet og bedre sosial bærekraft.

Norge

Nei

Leger uten grenser

GRENSELØSE SYKDOMMER – GLEMTE PASIENTER.

Gi hjelp og redde liv der det trengs mest.

DR Kongo, Den sentralafrikanske republikk, Bangladesh, Sierra Leone.

2006

LHL

Tuberkulose – fortsatt en folkesykdom

Finne de syke, gi diagnose og kunnebehandle minst to millioner mennesker.

Norge, Romania, Russland, Malawi, Tanzania, Sudan og Zambia

Nei

Plan Norge

BARN, IKKE BRUD: Frihet og likeverd for jenter

Barn skal få være barn: Bekjempe barneekteskap gjennom å styrke, beskytte og utdanne jentene.

Bangladesh, Nepal, Niger, Malawi og Mali

Nei

Redd Barna

En framtid for krigens barn

Gjenforene barn og familier, hjelpe barnesoldater og misbrukte, gi utdanning og trygge steder.

Barn i Sør-Sudan, Kongo og Norge. Barn på flukt fra Syria og Myanmar.

1978, 1990, 2003

Sanitetskvinnene

For våre mødre og døtre

Redusere ensomhet, styrke selvtillit og selvfølelse hos kvinner som bor i Norge.

Norge

1975

SOS Barnebyer

Psykisk helse for barn og familier i krise

Å styrke mental helse og omsorgskapasitet hos foreldre slik at barn ikke mister sin foreldreomsorg.

Eswatini, Mosambik, Nigeria, Peru og Zimbabwe.

2000

Vi

Like muligheter til å prestere

Idrett skal være en døråpner for mennesker med funksjons-nedsettelser til å bli aktive også på andre samfunnsarenaer.

Norge

Nei

Les de enkelte søknadene om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK i 2021 i faktaboksen.

ker på nytt

Det er et eget Innsamlingsråd oppnevnt av styret i NRK som bestyrer TV-aksjonen i NRK-regi.

Rådssekretær Erik Skarrud sier det er naturlig at mange av de samme søkerne fra store organisasjoner går som søkere også for 2021.

- TV-aksjonen i NRK har blitt meget omfattende og stor. Derfor skal det et stort apparat til for å håndtere en så stor innsamlingsaksjon. Derfor må det være en viss størrelse på organisasjonen for å kunne håndtere det hele, sier Skarrud.

Strenge krav

- Søkeren som får tildelt TV-aksjonen må takle å få opp mot en kvart milliard kroner på bok over natta, og det må derfor være en solid organisasjon til for å sette i gang og drive slike store hjelpeprosjekter, fortsetter Skarrud.

Han viser til strenge regler overfor de som blir tildelt TV-aksjonen fra NRKs side til søkerne.

- De som søker må kunne vise til gode rutiner og ryddig økonomi. Søkerne må være medlem av Innsamlingskontrollen, og de må legge ved godkjente regnskaper for de to siste årene og en plettfri revisorrapport. I tillegg krever regelverket for TV-aksjonen i NRK også et etisk rent «rulleblad», opplyser han.

Det er Innsamlingsrådet i NRK som vurderer søknadene og kommer med sin innstilling om hvem de mener bør få den tildelt. Siste ord har kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Store beløp venter de som får TV-aksjonen i NRK. De siste årene har det hvert år blitt samlet inn mer enn 200 millioner kroner.

Nasjonalt løft

TV-aksjonen i NRKs regi regnes da gjerne også som verdens største dugnad og har utviklet seg til et stort nasjonalt løft for en god sak. NRK mobiliserer hele sitt apparat og setter fullt fokus på TV-aksjonen den siste oktobersøndagen hvert år.

I 2019 ble 240 millioner samlet inn til Care Norge og i 2018 ble 239 millioner samlet inn til Kirkens Bymisjon.