12 vil ha TV-aksjonen i 2018

12 organisasjoner har søkt om å få TV-aksjonen i NRK for 2018.

Søkere TV-aksjonen i NRK 2018

Fire av de 12 som har søkt om å få TV-aksjonen i NRK i 2018 vil bruke pengene på tiltak i Norge, to dels i Norge og dels i utlandet og seks til prosjekter i utlandet.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Fire av organisasjonene vil bruke det innsamlede beløpet til norske formål, mens åtte foreslår prosjekter i utlandet.

Det er Kirkens bymisjon, Redningsselskapet, Norske Kvinners sanitetsforening og Kreftforeningen som vil bruke pengene på tiltak i Norge.

Atlas-alliansen, Caritas Norge / Utviklingsfondet, LHL og LHL Internasjonal, Mercy Ships Norge, Plan International Norge, Redd Barna, SOS Barnebyer og Strømmestiftelsen foreslår prosjekter i utlandet. Hovedsakelig gjelder dette tiltak i Afrika og Asia, og to av disse har også delprosjekter i Norge.

Fire av søkerne, Strømmestiftelsen, Mercy Ships Norge, Plan International Norge og Redningsselskapet, har aldri hatt TV-aksjonen tidligere. Organisasjonen Mercy Ships har bare søkt om aksjonen en gang tidligere.

Redd Barna og Atlas-alliansen er de med mest erfaring fra TV-aksjonen. Begge har hatt aksjonen tre ganger tidligere, Redd Barna hadde sin siste i 2003, mens Atlas-alliansen hadde sin siste i 2001.

Søkere til TV-aksjonen i NRK 2018

ORGANISASJON

MOTTO

FORMÅL

HVOR

TIDL. AKSJON

Caritas Norge / Utviklingsfondet

Et liv uten sult

Hjelpe fattige kvinner, menn og barn på landsbygda.

Åtte land i Asia og Afrika

Caritas: Nei Utviklings-fondet: 1996

Strømme-stiftelsen

Jobbskaper

Skape jobbmuligheter for fattige.

13 land i Afrika, Asia og Sør-Amerika

Nei

Mercy Ships Norge

Kirurgi til alle

Tilby sikker kirurgi til befolkningen.

Ni land i Afrika

Nei

Redd Barna

Verden barna svikter

Helse, utdanning og beskyttelse til særlig sårbare og utsatte barn.

Land i Afrika, Asia og i Norge

1978, 1990, 2003

Kirkens Bymisjon

Kom inn!

Etablere møtesteder for folk.

Norge

2004 sammen med Rådet for psykisk helse

Plan International Norge

Barn - ikke brud

Gjennomføre verdens største dugnad mot barneekteskap.

Åtte land i Afrika og Asia

Nei

SOS Barnebyer

Omsorgs- effekten

Sikre barn stabil og god omsorg fra voksne, skolegang og utviklingsmuligheter.

Sju land i Afrika

2000

Rednings-selskapet

Det store svømmetaket

Gi 300.000 norske barn opplæring.

Norge

Nei

Norske Kvinners Sanitetsforening

Kvinne i nytt land

Integrering, likestilling og aktiv samfunnsdeltakelse.

Norge

1975

LHL og LHL Internasjonal

Stopp tuberkolose - en sykdom kvesser knivene

Kamp mot tuberkolose

Sju land i Europa, Afrika, Asia og i Norge

Del av Atlas-alliansen i 2002

Kreftforeningen

Livet med og etter kreft

Seneffekter etter kreft

Norge

1997

Atlas-alliansen

Et nytt liv

Hjelpe funksjonshemmede i fattige land.

Nepal, Malawi, Uganda og Zambia

1981,1991, 2002

Krever stort apparat

Tallet på søkerorganisasjoner har vært ganske stabilt fra år til år, og stort sett har det vært mellom 12 og 15 organisasjoner som har søkt om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK det enkelte år.

Rådssekretær Erik Skarrud i Innsamlingsrådet som bestyrer TV-aksjonen i NRK sier det er mange av de samme søkerne som går igjen år etter år.

Erik Skarrud

Rådssekretær Erik Skarrud i Innsamlingsrådet som bestyrer TV-aksjonen i NRK sier det er mange av de samme søkerne som går igjen år etter år.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

- Det er kanskje ikke så rart når vi vet omfanget og størrelsen på det som gjerne kalles verdens største dugnad. Det skal et stort apparat til for å håndtere en så stor innsamlingsaksjon. Derfor må det være en viss størrelse på organisasjonen for å kunne håndtere det hele, sier Skarrud.

De senere år har innsamlingsbeløpet det enkelte år ligget på rundt 200 millioner kroner. Også innsamlingsappartet som skal stables på beina er formidabelt. Hvert år pleier TV-aksjonen i NRK å ha ca 100 000 bøssebærere som besøker 2,3 millioner norske hjem i løpet av rundt to timer en søndag i oktober.

Strenge krav

- Søkeren som får tildelt TV-aksjonen må takle å få opp mot en kvart milliard kroner på bok over natta, og det må derfor være en solid organisasjon, fortsetter Skarrud.

Han viser til strenge regler fra NRKs side til søkerne.

- De som søker må kunne vise til gode rutiner og ryddig økonomi. Søkerne må være medlem av Innsamlingskontrollen, og de må legge ved godkjente regnskaper for de to siste årene og en plettfri revisorrapport. I tillegg krever regelverket for TV-aksjonen i NRK også et etisk rent «rulleblad», opplyser han.

Les mer: De vokter TV-aksjonen

Avgjøres i juni

Det er Innsamlingsrådet som vurderer søknadene og kommer med en innstillingen om hvem som bør få TV-aksjonen i NRK i 2018. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tar den endelige avgjørelsen.

TV-aksjonen i NRK i 2017 er det UNICEF som har fått. De ønsker å gi utdanning til barn som lever i noen av verdens verste krigs- og konfliktområder.

I 2016 ble det samlet inn over 230 millioner til Røde Kors for å hjelpe mennesker i områder preget av krig og konflikt rundt om i verden.