NRK Meny
Normal

- Vil bidra til positiv nettbruk

I NRK Supers nettdrama «Jenter» vises hvordan sosiale medier kan brukes negativt. Nå er serien supplert med stoff som viser hvor dumt dette er. - Vi vil bidra til at barn blir kompetente nettbrukere, sier redaktør Hildri Gulliksen.

Hildri Gulliksen

- Vi lar det nå komme enda tydeligere fram i vårt nettdrama 'Jenter' hvor dumt og skadelig negativ bruk av sosiale medier kan være, sier programredaktør Hildri Gulliksen i NRK Super.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Gulliksen slår fast at NRK Super ønske og mål er å hjelpe og bidra til at barn blir empatiske og kompetente nettbrukere.

I nettdramaet "Jenter" vises det hvordan sosiale medier kan brukes som en "sladrekonto". Dette har enkelte barn tatt etter.

Historien om Sandheten handler om hvordan baksnakking på nett kan skape frykt og usikkerhet.

- Siden det ser ut for at vi ikke har nådd ut til alle barna med budskapet vårt, har vi nå valgt å formidle enda tydeligere hvor dumt og skadelig det kan være å bruke sosiale medier på en slik måte, sier Gulliksen.

Det understrekes at anonym sladring på nett sårer og skader andre, fører til mistro, uro og frykt, og kan kunne få konsekvenser langt utover det avsender hadde som intensjon.

Dermed gjøres det enda tydeligere at sladrekontoer på nett ikke er greit. Og nettkontoen "Antisandheten" som er en motreaksjon på uvettig nettbruk har allerede 13 000 brukere.

Hildri Gulliksen sier NRK Super ønsker at alle barn skal ha det bra når de er på nettet, og vil gjerne bidra til refleksjon rundt nettvett og gi barn positive forbilder.

Hun skriver:

"Dramaserien "Jenter" handler om jenters dagligliv og om overgangen fra barn til ungdom. Siden nettet og sosiale medier er viktig og svært tilstedeværende i denne gruppas hverdag, handler vår dramaserie blant annet om livet på nettet, om nettvett og om god og dårlig atferd på nettet.

I denne serien oppretter en av hovedkarakterene en Instagram-konto med navn "Sandheten". På denne kontoen publiseres det informasjon og rykter om elevene som går på Sand skole.

Sandheten blir et stort problem for de andre hovedkarakterene i serien. De opplever hvor ubehagelig det er når noen har en anonym "sladrekonto" som dette.

I de fleste dramaserier finnes det en antagonist, en skurk, noe som representerer "håret i suppa". Sandheten har hatt den rollen i Jenter.

Inspirasjonen til Sandheten fikk våre serieskapere fra målgruppen selv, som fortalte at dette skjer på Instagram. Siden vi ønsker å være så tett på livene til målgruppa vår som mulig, syntes vi det var viktig å lage en tilsvarende historielinje i Jenter.

Det vi ikke forutså, og som vi er lei oss for, var hvilken smitteeffekt dette viste seg å ha. Da vi forsto det, besluttet vi å spisse det opprinnelige manuset og la det komme enda tydeligere fram i dramaserien hvor dumt og skadelig det kan være å opprette en slik konto.

Forrige uke opprettet en av hovedkarakterene en ny konto; Antisandheten. Dette er en motvekt til den ubehagelige Sandheten.

Antisandheten har i dag 12.000 følgere på Instagram, og er en konto for "alle som har fått nok av mobbing, sladder og anonyme brukere". Seerne våre vet nå også hvem som står bak Sandheten, og hun må nå ta sin straff og stå fram og si unnskyld.

Målet vårt med Jenter er å gi barn og unge verktøy til å mestre livene sine. Vi håper at den tydelige nye handlingen i Jenter vil bidra til å gjøre det mindre attraktivt for barn og unge å opprette slike kontoer.

Men baksnakking og utestenging på internett startet ikke med Sandheten, og det vil neppe forsvinne når Sandheten er glemt. Å hjelpe barn og unge til å ha gode opplevelser på nett, er en stor og komplisert oppgave, som foreldre, skole og vi i media må gjøre sammen.

Vår holdning er i hvert fall utvetydig; Vi ønsker at alle barn skal ha det bra når de er på nettet, og vi vil gjerne bidra til refleksjon rundt nettvett og gi barn positive forbilder."

Spørsmål eller kommentarer: Send en e-post til supersome@nrk.no.

Les mer: Hva er NRKs "Jenter"?

Se også: NRK Supers Facebook-side

Se også: Nettdramaet "Jenter på NRK Super