- Viktig å se på Oslo øst

Kringkastingsrådet mente det var viktig og riktig av Dagsrevyen å se på utviklingen i Oslos østlige bydeler, men det ble satt spørsmålstegn ved bruken av anonyme kilder som sannhetsvitner. Se også opptak av møtet.

Hør folkets representanter drøfte NRKs programmer og diskutere klager.

Opptak av møtet i Kringkastingsrådet torsdag 20. april 2017.

Dagsrevyens sak om gjengrelatert vold og narkotikasalg i Oslo øst ble bredt diskutert av Kringkastingsrådet torsdag.

Rådsmedlem Filip Rygg mente innslaget var svakt og ikke godt nok laget. Han pekte spesielt på bruken av to anonyme, unge kriminelle som sannhetsvitner.

- Faktagrunnlaget ble i for stor grad hengende på disse to anonyme kildene, et bredere kildetilfang burde vært brukt når Dagsrevyen satte fokus på utviklingen i enkelte bydeler i Oslo, mente Rygg.

Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord avviste at saken var basert på disse to kildene.

- Et omfattende arbeid og en lang rekke kilder ble brukt når vi lagde denne saken, sa Beverfjord.

Ungdom på Oslo øst om gjengkriminalitet

Bruken av anonyme kilder i Dagsrevyens sak om utviklingen i østlige bydeler i Oslo ble diskutert i Kringkastingsrådet.

Viktig samfunnsdebatt

Flere i rådet pekte på at samfunnsdebatten som fulgte etter at Dagsrevyen satte fokus på utviklingen i bydeler i Oslo, var god og viktig.

Rådsleder Per Edgar Kokkvold minnet om at et bredt kildetilfang er viktig når ømtålige tema tas opp, men samtidig også at det er pressens rolle å spisse sakene.

- Ser vi til Sverige har både pressen og politikere over lang tid stort sett tiet. Nå plutselig snakker alle om det. Kanskje burde noen våget å stille spørsmål om utviklingen i bydeler i svenske storbyer langt tidligere, spurte Kokkvold.

Hvor mye terrordekning?

Også volumet på NRKs dekning av terroraksjonene som har rammet våre naboland den senere tiden ble grundig debattert i Kringkastingsrådet.

Per Edgar Kokkvold oppsummerte denne debatten med å si at det er mye bedre at det er volumet på NRK som tas opp, ikke manglende eller ingen dekning av disse forferdelige hendelsene.

Banning

Klager på banning både i radio og TV får Kringkastingsrådet stadig henvendelser om temaet var igjen oppe i rådets møte torsdag.

Rådsmedlem Sigvald Oppebøen Hansen mente å kunne konstatere at det bannes mer i NRK nå enn før.

- Blant norske medier bør NRK være av de fremste i å unngå banning, sa han.

NRKs språksjef Ingvild Bryn viste til at bannereglementet og banneforbudet var klart, men innrømte at det innimellom kan være vanskelig å håndheve.

Rådsmedlem Elin Ørjasæter mente NRK burde vært enda strengere og slå hardere ned på banning.

For mye eller for lite NRK-sport?

Bare i år har Kringkastingsrådet fått over 100 henvendelser om sportsdekningen i NRK. Noen mener det er for mye sport, andre klager på at faste programmer går ut eller blir flyttet på grunn av sportssendinger.

Derfor tok Kringkastingsrådet en grundig gjennomgang av sporten i NRK torsdag. Noen konklusjon om NRK sender for mye eller lite sport kom ikke fra rådet.

Derimot ble det vist til at sport er et svært populært programområde.Gjennom året utgjør sport seks prosent av NRKs totale programtilbud på TV, mens sportsdelen av all TV-titting utgjør hele 19 prosent.