NRK Meny
Normal

- Ingen etikkversting

NRK ble frikjent som etikkversting, men bedt om å skjerpe seg av Kringkastingsrådet.

Kjell Nyhus, PFU-sekretariatet, Lars Harald Alstadsæter, leder av NRKs etikkutvalg

Både Kjell Nyhus t v i PFU-sekretariatet og Lars Harald Alstadsæter, som leder NRKs eget etikkutvalg, mente NRK ikke er noen etikkversting på Kringkastingsrådets møte torsdag 24. januar.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Dette er bakgrunnen

For tredje år er NRK mediebedriften med flest fellelser i Pressens Faglige Utvalg (PFU). NRK er også bedriften med flest klager – 47.

Les mer: PFU-klagerekord i 2012

I sitt møte torsdag 24. januar påpekte Kringkastingsrådet at kravene til etisk journalistikk må skjerpes, men ikke gå ut over den kritiske journalistikken.

Rådet viste til NRKs spesielle samfunnsrolle og oppgave som allmennkringkaster. Det setter strenge krav til NRK.

Men Kringkastingsrådet vil også ha et offensivt NRK som tør og våger. Samtidig vil de at det journalistiske håndverket utøves bedre.

Fortjente ikke stempelet
Verken rådet selv eller Presseforbundets Kjell Nyhus som jobber i PFU-sekretariatet mente NRK ikke fortjente noe stempel som etikkversting.

- Det er ikke grunnlag for å si at NRK er noen etikkversting. En må ikke overdrive statistikkgranskingen. Det er så mange forhold som ligger bak. Det viktige er å se på de enkelte uttalelsene i den enkelte sak og lære av dem, sa Nyhus.

Leder av NRKs etikkutvalg , Lars Harald Alstadsæter, og programdirektør Per Arne Kalbakk redgjorde for PFU-statusen fra NRK. Kalbakk lovte at den dårlige utviklingen skal snus.

Bli mer presise
- Vi skal øke vår presisjon i utøvelsen av det journalistiske håndverket, lovte han og viste til VG og hvordan de har klart å snu et dårlig etisk rykte til bortimot å bli best i etikk-klassen.

Det ble spurt om distriktskontorene ble felt oftere enn riksredaksjonene, men dette ble avvist. Avvist ble også et ønske om en egen etikkredaktør i NRK.

- Vi har et 20-talls redaktører i NRK. Det etiske arbeidet må forankres i den enkelte redaksjon og hos den enkelte redaktør, påpekte Kalbakk.

Savnet NRK-ydmykhet
Rådets medlem Mette Gundersen etterlyste en mer ydmyk innstilling overfor klagerne. – Vi så for ekesempel i den nylig omtalte saken fra Lørdagsrevyen. Der la NRK seg flat, men ikke i egen kanal. Det gjorde de på TV 2. Hvorfor ikke på egen kanal, spurte hun.

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas imøtekom ønsket om mer ydmykhet. – Vi skal ikke vise hovmod, være stor og dominerende. Vi skal passe oss for ikke å agere ut fra vår styrke. Vi skal være ydmyke og gjør vi feil skal søke å finne minnelige løsninger, sa Bjerkaas.

Han lovte også mer nyanserte verktøy for å presisere og gi mer nyanserte tilbakemeldinger når publikum klager og reagerer. – Vi skal vise bedre vilje til å rette opp feil, sa k-sjefen.

Rådets medlemmer var litt uenige om hvor krasse de skulle være i sin uttalelse om saken. Frank Rossavik ville være et hakk hvassere i rådets uttalelse, men rådets flertall nøyde seg med å si at det ikke var saklig grunn til å kalle NRK en etikkversting. Rossavik ville at rådet også skulle uttrykke en uro over dette, men dette falt med fem mot sju stemmer.

Les mer: Alt om Kringkastingsrådet

Dette er bakgrunnen

For tredje år er NRK mediebedriften med flest fellelser i Pressens Faglige Utvalg (PFU). NRK er også bedriften med flest klager – 47.