Informasjon fra NRK

- Et privilegium å ha fått lede rådet

- Det har vært et privilegium å ha fått lov til å lede Kringkastingsrådet, sa Per Edgar Kokkvold på sitt siste møte som rådets leder torsdag. Se opptak av møtet her.

Hør folkets representanter drøfte NRKs programmer og diskutere klager.

Det sittende Kringkastingsråd hadde sitt siste møte 23. november. Valg og to Nytt på nytt-innslag var blant annet det som ble tatt opp i møtet.

Pressenestoren var ikke nådig da han avsluttet sin tjeneste for rådet med å ta et kraftig oppgjør med et Nytt på nytt-innslag hvor Christian Tybring-Gjedde ble karakterisert som en "nazifisk".

Hele 540 personer har henvendt seg til Kringkastingsrådet om dette innslaget. Kokkvold var enig med klagerne om at Nytt på nytt gikk over streken i dette programmet.

- Feil å bruke nazimerkelapp

- Å klebe en nazimerkelapp på en anerkjent politiker på denne måten, når man vet hva alt nazismen stod og står for blir galt. Det blir ikke bare en bom, det blir en skivebom, mente Kokkvold.

Kringkastingsrådets leder likte heller ikke et annet Nytt på nytt-innslag hvor barn sang en "fy faen"-sang. Også dette innslaget har ført til et hundretalls klager til rådet.

Per Edgar Kokkvold har ledet Kringkastingsrådet gjennom en periode, fire år. Kokkvold har en lang karriere bak seg i norsk presse. Blant annet som mangeårig generalsekretær i Norsk Presseforbund. Nå sier Kokkvold han vil bruke sin pensjonisttilværelse til å nyte sin store kunstsamling.

Så på NRKs valgdekning

Ellers stod en solid gjennomgang av hvordan NRK dekket Stortingsvalget 2017 sentralt på det siste møtet for det avtroppende Kringkastingsrådet.

Både en ekstern rapport utarbeidet av Universitet i Bergen og en egen NRK-gjennomgang av hvordan valget ble dekket og hvordan valgtilbudet ble tatt imot ble presentert for rådet.

Les rapportene om NRKs valgdekning

På torsdagen møte ble fokus også satt på NRKs økonomi- og næringslivsjournalistikk. Her innledet professor Einar Lie ved Universitetet i Oslo.

Valg 2017: F v Ingerid Stenvold, Gry Blekastad Almås, Nina Owing og Ole Torp.

Valget vil stå sentralt i Kringkastingsrådet torsdag 23. november. Her noen av NRKs frontfigurer. F v Ingerid Stenvold, Gry Blekastad Almås, Nina Owing og Ole Torp.

Foto: Julia Naglestad / NRK

Klager på Nytt på nytt

Siden forrige rådsmøte var det kommet 678 klager til rådet. Hele 540 av dem knyttet til programmet Nytt på nytt. Det er to innslag som ikke har falt i god jord. Et hvor barn sang en "Fy faen" -sang og et hvor Johan Golden foreslo å kalle politiker Christian Tybring-Gjedde "nazifisk" i en oppgave til panelet.

Sangen kan du se her og sekvensen med Johan Golden finner du her.

65 klager på NRKs valgdekning lå over fra oktober-møtet og ble behandlet som en del av temasaken om NRKs valgdekning.

Møtet 23. november er det siste for det sittende Kringkastingsrådet.

Det er ventet at Stortinget (8 medlemmer og regjeringen (6 medlemmer) vil oppnevne et nytt Kringkastingsråd på nyåret.

xxx

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet torsdag 23. november 2017.

Møterom 7 og 8, Radiohuset, Marienlyst.

Kl 09.00 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Per Edgar Kokkvold.

Tema-sak: Gjennomgang av NRKs valgdekning (inkl klagebehandling):

  • Kl 09.10 Innledning v/ kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen
  • Kl 09.30 «NRK og valget» - en analyse av NRKs valgkampdekning på nett, radio og TV, v/Eirik Vatnøy, forsker ved Universitetet i Bergen (UiB).
  • Kl 10.00 Seernes reaksjoner på TV-debatt v/Eirik Vatnøy, (UiB).
  • Kl 10.20 Slik brukte publikum NRKs valgtilbud v/ NRKs analyseavdeling.
  • Kl 10.45 Spørsmål og kommentarer.
  • Kl 11.00 Behandling av mottatte klager på valgdekningen.

Kl 11.30 Lunsj

Kl 12.30 Klagebehandling: Gjennomgang av klager/henvendelser til rådet

Kl 14.00 Tema-sak: Journalistikk på økonomi- og næringsliv-området

Innledning v/professor i økonomisk historie, Einar Lie, Universitetet i Oslo + en fra NRK

Kl 14.45 Informasjon fra NRKs ledelse.

Kl 15.00 Slutt.

Dato for første møte i Kringkastingsrådet i 2018 er ikke fastsatt. Nytt Kringkastingsråd ventes oppnevnt av regjeringen/Stortinget på nyåret.