Informasjon fra NRK

- En framtidsrettet allmennkringkaster

- NRK trenger et nytt hovedkontor for å kunne være en framtidsrettet og moderne allmennkringkaster også om ti, femten, tjue år, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen forteller at NRK trenger et nytt hovedkontor for å kunne være en framtidsrettet og moderne allmennkringkaster også om ti, femten, tjue år.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen forteller at NRK trenger et nytt hovedkontor for å kunne være en framtidsrettet og moderne allmennkringkaster også om ti, femten, tjue år.

Han peker på at NRK trenger et bygg som legger til rette for at NRK kan forbli en framtidsrettet og moderne allmennkringkaster som er viktig for folk i Norge.

Han viser til at NRK må ha et nytt hovedkontor som er bærekraftig, som oppfyller dagens krav til sikkerhet og som gir de beste forutsetningene for å løse allmennkringkasteroppdraget og være en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse.

- Det skal være en arbeidsplass der forholdene ligger til rette for at vi kan ta i bruk ny teknologi, utforske nye ideer, lære, dele og samarbeide på tvers av organisasjonen og med miljøer utenfor NRK, sier Eriksen.

- Der vi «vrenger innsiden ut»

Han lover at NRK skal anstrenge seg for å finne egnede lokaler. - Vi skal finne et område der NRK virkelig blir en berikelse for et nærmiljø. NRK skal møte publikum i et åpent, fleksibelt bygg der vi «vrenger innsiden ut» og inviterer til opplevelser og deltakelse i innholdsproduksjonen, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.