NRK Meny
Normal

- Balansegangen må videreføres

- Ja, til et lisensfinansiert sterkt NRK. Ja, til rammer og betingelser som sikrer også de kommersielle aktørene. Balansegangen må videreføres, sier lederne i Medie-Norge.

Statsråd Thorhild Widvey i Kulturdepartementet

- Hvordan sikre det totale medietilbud for det norske publikum og sikre livets rett både for NRK og de kommersielle aktørene i morgendagens medievirkelighet, var statsråd Thorhild Widvey agenda da hun inviterte til innspillkonferanse i forbindelse med den kommende stortingsmeldingen.

Foto: regjeringen.no

Enigheten om å bevare et rikt mediemangfold i Norge var stor på Kulturdepartementets innspillkonferanse om NRK mandag.

Uenighetene og nyansene gikk på spørsmålene om hvordan harmonien og balansen mellom kommersielle aktører og NRK skal sikres på sikt.

Beholder lisensen

- Denne regjeringen har vært veldig interessert i å se på områder hvor NRK er for dominerende. Derfor er det i arbeidet med den nye stortingsmeldinga viktig å finne balansegangen mellom NRK og de kommersielle aktørene, sa Widvey.

Hun nærmest fastslo at en lisensfinansiering av NRK vil bli videreført.

- Når vi pålegger alle i Norge en slik avgift, er det viktig å se på hva folk flest faktisk får igjen for disse pengene. At alle sikres et tilbud de kan ta del i, at NRK opprettholder sin beredskap og er på plass i hele landet, påpekte statsråden.

Google-frykten

Stemningen mellom de ulike ledende aktørene i Medie-Norge var jovial og god da de møttes mandag.

I bakgrunnen svevde "frykten" for kommersielle aktører som You Tube, Google og Facebook som tar mer og mer av både nordmenns tid og norske reklamekroner. Og "frykten" for et for stort og dominerende NRK som med sine lisensinntekter knebler de kommersielle aktørene.

Bakgrunnen for debatten mandag var rapporten om de konkurransemessige virkningene av NRKs tilbud som departementet har bestilt i forbindelse med arbeidet med en ny stortingsmelding om NRK.

Les også: Rapport: – Neppe gunstig å begrense NRK

Derfor inviterte statsråd Thorhild Widvey og hennes departement sentrale aktører i Medie-Norge til å komme med sine synpunkter om rapporten.

Widvey selv presiserte behovet for en ny stortingsmelding.

- Da den forrige meldingen kom i 2007 var norsk medievirkelighet en helt annen. Det har skjedd en revolusjon på noen få år. For at det norske publikum skal være sikret et så godt tilbud som mulig er det derfor riktig å se både på NRK og de andre medieaktørenes rolle. Slik at vi kan tegne et helhetlig bilde av kringkastingslandskapet i Norge, sa Widvey.

NRK-styrken må tjene alle

Adm. dir. Randi S Øgrey fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) påpekte behovet for harmoni og balanse mellom aktørene både regionalt og nasjonalt.

TV 2s Olav T Sandnes ønsket debatten om NRKs rolle veldig velkommen.

- Med et bakteppe hvor også globale aktører banker hardt på døra i det norske TV-markedet, er det viktig at vi tar en slik diskusjon. Derfor er det viktig at NRK bruker sine kjempekrefter på en måte som sikrer helheten i det norske mediemangfold, sa Sandnes.

Også P4s Trygve Rønningen var redd for at NRK med sine store muskler skulle tilby tjenester og tilbud som svekket de kommersielle aktørenes posisjon.

- Ja til et robust NRK, men gå opp tydeligere grenser slik at NRK ikke kommer inn på kommersielle beitemarker, var hans oppfordring til statsråden.

Norge et lykke-medie-land

Også kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen uttrykte glede over muligheten for en åpen, forsknings- og faktabasert debatt om NRKs rolle.

Eriksen minnet forsamlingen om at vi i lille Norge i dag har et av de best balanserte mediemangfold i hele verden.

Også han presiserte behovet for å finne en god balanse mellom kommersielle aktører og en bred allmennkringkaster.

Han mente det var to fundamentale forutsetninger for å kunne videreføre en god og sterk allmennkringkaster.

- Den redaksjonelle uavhengigheten må være udiskutabel, og friheten til å drive innovasjon og utvikling av allmennkringkastingsinnholdet på nye plattformer må være sikret. NRK må være der publikum er skal vi kunne videreføre et NRK hvor publikum slutter opp om allmennkringkasteren på samme måte som de gjør i dag, sa Eriksen.