Katrin Innvær Ankervold
Foto: Sølve Rydland / NRK

Nå kan hun bli kastet ut

Katrin Innvær Ankervold ble hyllet for å stå på sitt da alle partikollegaene stemte for skolenedleggelse. Nå skal Arbeiderpartiet vurdere om hun skal ekskluderes.

Den siste uken har en tøff, intern maktkamp utspilt seg i fylkestingsgruppen til Hordaland Arbeiderparti.

Alene på den ene siden: Katrin Innvær Ankervold, Ap-representanten fra Stord som i forrige uke stemte imot de lokale skolenedleggelsene Ap-gruppen på forhånd hadde blitt enige om.

– Alle som representerer Arbeiderpartiet står inne for programmet og vedtektene til Arbeiderpartiet, selv om de ikke personlig er enig i alt. Men hun ville ikke akseptere flertallets beslutning, sier gruppeleder for Ap på fylkestinget, Roald Kvamme.

Sammen på den andre siden: De resterende 19 Ap-representantene, inkludert Kvamme og Siri Klokkerstuen, Etne-ordføreren som stemte for skolenedlegging i sin egen kommune, fordi hun følte seg forpliktet til å følge partigruppen.

– Jeg vet jo at jeg er veldig upopulær i gruppen. Flere har kommet med negative beskrivelser av hva jeg har gjort, sier Ankervold.

Sterke kontraster til Etne-ordføreren

NRK vet at det har vært murring internt i Ap for at fylkestingsgruppen ikke la til rette slik at Etne-ordfører Siri Klokkerstuen kunne stemme imot Etne-nedleggelsen. Med det kunne Klokkerstuen fått sympati lokalt, samtidig som skolebruksplanen Ap hadde blitt enige med KrF, Sp og SV om, likevel ville blitt vedtatt.

Men det kunne også ha vært en farlig øvelse.

Dersom Klokkerstuen hadde «fått lov» å stemme annerledes enn resten av gruppen, og Ankervold også da hadde brutt ut og gjort det samme, ville de styrende partiene i fylkestinget plutselig stått uten flertall og et vedtak i den betente saken om skolebruksplanen.

Klokkerstuen bøyde seg og var lojal til partiet i en sak som var svært vanskelig for henne lokalt, mens Ankervold altså stemte imot sitt eget parti tross at mange mener de lokale konsekvensene var langt mindre.

Jeg har aldri vært med på noe slikt før.

Roald Kvamme, gruppeleder for Ap i Hordaland fylkesting

Det har bidratt til å gjøre Ankervold ekstra upopulær blant Ap-kollegaene. En kilde i Ap, som ikke vil la seg sitere med navn, beskriver det slik:

– Det var modig av Siri Klokkerstuen å møte opp og stemme for nedleggelse av sin egen skole. Gjennom historien har vi sett mange eksempler på politikere som har meldt avbud og latt vararepresentanter møte opp til avstemningen. Men Siri gjorde det alle forventet at Katrin ville gjøre.

Siri Klokkerstuen og Roald Kvamme

STEMTE FOR: Etne-ordfører Siri Klokkerstuen stemte sammen med gruppeleder Roald Kvamme for vedtaket i saken om skolebruksplanen som Katrin Innvær Ankervold stemte imot.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Skal ikke stemme imot egen overbevisning

Men Katrin Innvær Ankervold har ikke dårlig samvittighet for å stemme som hun gjorde, i lys av den vanskelige situasjonen partikollegaen fra Etne sto i.

– Jeg mener hun står like fritt som meg til å stemme det hun mener er riktig. Hun valgte å gå ut og fronte denne saken lokalt som ordfører, og jobbet også noe innad i partigruppen for å bevare skolen i Etne, men valgte å stemme for nedleggingsvedtaket. Hun stemte imot sin egen overbevisning, og slik skal det jo ikke være.

– Er dette et uttrykk for at dere har ulikt syn på partilojalitet?

– Jeg gjorde det som er rett for meg. Hun må svare for seg, sier Ankervold.

Fikk ultimatum

I ettertid av avstemningen har Ankervold møtt kraftig kritikk og kalde skuldre fra kollegaene i fylkestingsgruppen. Ankervold har heller ikke fått støtte i Arbeiderpartiets lokallag på Stord.

Misnøyen internt var så sterk at en samlet fylkestingsgruppe etter fylkestingsmøtet i forrige uke bestemte seg for å sette hardt mot hardt. I referatet vedtok de 19 Ap-representantene følgende:

«Ankervold skal innen én uke melde tilbake til gruppen, ved gruppeleder, om hun som representant for Arbeiderpartiet i fylkestinget vil følge Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer».

Det betyr i praksis at Ankervold blir bedt om å gjenta løftene hun ga da hun sa ja til å stå på Arbeiderpartiets fylkestingsliste. Det skjer kun ett år etter at hun ble innvalgt på fylkestinget, og er altså et ganske dramatisk og sjeldent virkemiddel.

– Jeg har aldri vært med på noe slikt før. Vi må gjenta spørsmålet hun allerede har svart ja på én gang. Hvis det er vanskelig å svare ja på det nå, så har en etter mitt syn bare ett valg: Å melde seg ut av partiet, sier gruppeleder Roald Kvamme.

Sier ikke ja til å følge vedtektene og retningslinjene

Etter utsendelsen av referatet, svarte Katrin Innvær Ankervold raskt.

Hun meddelte gruppen at hun mener hun gjorde det rette i saken om skolebruksplanen, og at hun «igjen vil stemme i tråd med partiprogrammet» dersom en lignende situasjon oppstår.

Ankervold mener hun stemte i tråd med Aps program fordi skolene hun stemte for å bevare er gode på forhindre frafall, og at hun slik sett ikke brøt partiets vedtekter.

Jeg har gitt mitt svar. (...) Hvis de mener det er feil, må de ekskludere meg.

Katrin Innvær Ankervold

Gruppen var imidlertid ikke fornøyd med dette svaret, og Kvamme sendte på ny en e-post til Ankervold der han ba henne svare helt konkret på om hun fremover vil følge Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer.

Det har Ankervold ikke gjort. Og overfor NRK er hun svært tydelig på at hun heller ikke kommer til å gjøre det.

NRK har snakket med Ankervold en rekke ganger den siste uken. Budskapet hennes er det samme:

– Jeg har gitt mitt svar. Jeg gjorde det jeg mener er rett, og kommer til å gjøre det samme igjen i tilsvarende situasjoner. Hvis de mener det er feil, må de ekskludere meg. Jeg kommer ikke til å melde meg ut, sier Ankervold.

Roald Kvamme

KREVER SVAR: Gruppeleder Roald Kvamme sier Katrin Innvær Ankervold må svare ja på om hun vil følge Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer dersom hun vil være en del av partiets fylkestingsgruppe i Hordaland.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Styret i fylkespartiet avgjør eksklusjon

Aps fylkestingsgruppe ga i utgangspunktet Ankervold frist til onsdag denne uken med å svare ja eller nei på om hun fremover vil følge partiets vedtekter og retningslinjer.

Tidligere denne uken sa Roald Kvamme til NRK at dersom de da ikke hadde mottatt noe ytterligere svar enn det første Ankervold sendte, ville de sende saken over til behandling av Hordaland Arbeiderparti, som kan innstille på å ekskludere henne.

– Hvis hun er i tvil om hun vil følge vedtektene og retningslinjene, så er det Hordaland Arbeiderparti som avgjør om det skal få konsekvenser for henne. Saken vil i så fall oversendes dem, sa Kvamme.

De avkrever meg et svar, og vil at jeg skal ekskludere meg selv.

Katrin Innvær Ankervold

Torsdag sier Kvamme at gruppen har blitt enige om å utsette fristen til mandag, fordi Ankervold er på ferie til da, og han ikke har fått tak i henne.

NRK har imidlertid snakket med Ankervold flere ganger denne uken, og hun står altså fast på at hun ikke kommer til å gi noe ytterligere svar, og at hun heller ikke kommer til å melde seg ut.

Dermed må Ap ekskludere henne, dersom de skal ta konsekvensen av Kvammes uttalelser om at det er for en utmelding å regne dersom Ankervold ikke svarer ja på spørsmålet.

– Hvis svaret ikke blir i tråd med henstillingen, blir saken oversendt styret i Hordaland Arbeiderparti, som avgjør om det skal få konsekvenser for henne, sier Kvamme torsdag.

– De vil at jeg skal ekskludere meg selv

Ankervold har tidligere uttalt at hun har følt seg presset i saken, og tror Ap gjør alt for å unngå en ekskluderingssak.

– De avkrever meg et svar, og vil at jeg skal ekskludere meg selv, hevder Ankervold.

Hun påpeker at dersom hun svarer ja på spørsmålet, er det det samme som å si at hun gjorde feil i saken om skolebruksplanen, legger seg flat, og lover å ikke gjøre noe lignende igjen.

Og svarer hun nei til å følge Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer, blir det nokså åpenbart at hun heller ikke kan være med i Arbeiderpartiet. Dermed melder hun seg i praksis ut selv, og Ap slipper å ekskludere henne.

Det er ikke overraskende at hun ender i denne situasjonen. Der var hun ofte i lokalpolitikken.

Harry Herstad, ordfører på Stord (Ap)

Ankervolds lokallag: – Ikke overraskende

Det er ikke første gang Ankervold skaper interne utfordringer i Arbeiderpartiet. Som kommunepolitiker på Stord stemte hun flere ganger imot sin egen gruppe.

Før hun ble innvalgt som fylkestingsrepresentant i fjor, stilte hun som motkandidat til nåværende Stord-ordfører Harry Herstad på Ap-listen.

Ankervold var med i komiteens intervjurunde, men tapte til slutt nominasjonskampen. Da takket hun nei til å stå på kommunelisten overhodet.

– Det er ikke overraskende at hun ender i denne situasjonen. Der var hun ofte i lokalpolitikken, sier Stord-ordfører Harry Herstad.

Sammen med resten av Ankervolds lokallag på Stord, har han betraktet det som har skjedd på fylkestinget fra utsiden, og ikke blandet seg inn i saken.

Både Herstad og lederen for Stord Ap, Henny Førland Berger, er likevel tydelige på at de tar avstand fra fremgangsmåten Ankervold har valgt i fylkespolitikken.

Ordførar Harry Herstad i Stord kommune

HADDE ANKERVOLD SOM RIVAL: Katrin Ankervold utfordret Harry Herstad i kampen om å bli ny ordfører på Stord. Herstad vant nominasjonskampen, og Ankervold sa nei til å stå lenger nede på listen.

Foto: Marius Knutsen / Sunnhordland

– Mangler «partidisiplin»

Ankervold jobber som lærer, og er også tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Kollegaene lokalt tror det kan ha preget stemmegivningen i saken om skolebruksplanen.

– Hun er ihuga skolepolitiker. Og ideelt sett så skulle ikke noen elever vært flyttet i det hele tatt. Men med Aps vedtak flytter man ikke skolene så veldig langt, så man følger jo partiprogrammet, mener Berger.

Ankervold har fått stor støtte i sosiale medier fra privatpersoner, og også på lederplass i lokalavisen Sunnhordland, som i stedet for en ekskludering av Ankervold mener «flere andre [ ...] burde tatt sin hatt og gått».

Ankervold avviser at hun har hatt fagforeningshatten på seg i fylkestinget.

– Jeg tror ikke det har preget meg i det hele tatt. Hjertesaken min er at barn og unge skal ha det bra. Jeg ønsker ikke at skolen skal produsere «navere», og mener frafallet må ned. Jeg stemte med Arbeiderpartiets program, for å bevare skoler med lite frafall og for en skolebruksplan som ikke er sentraliserende, sier Ankervold.

Ankervold beskrives av Ap-kilder som en dyktig politiker med «dyp forankring i sosialdemokratiet». Men også som en individualist som tidvis mangler «partidisiplin»: Hun kjemper for egne standpunkter, og står lengst mulig på dem.

– Vi har fått tillit av velgerne, hver enkelt av oss

Roald Kvamme sier Ankervold ved flere anledninger har stemt annerledes enn det gruppen har blitt enig om også i fylkespolitikken.

– Nå er hun bedt om å svare på om hun stiller seg bak vedtektene og retningslinjene til Arbeiderpartiet. Hvis hun ikke svarer ja, har vi en situasjon der 19 representanter ikke har tillit til henne. Svarer du nei på et slikt spørsmål, melder du deg i praksis ut, sier Kvamme.

Hva er vitsen med å være politiker hvis man ikke står for det man mener?

Katrin Innvær Ankervold

Ankervold sier det hadde vært greit å bli bundet av paritet dersom de hadde stemt for det de hadde gått til valg på, men det har Ap altså ikke gjort, ifølge henne.

– Arbeiderpartiet må finne ut om fylkestingsgruppen skal se helt bort fra programmet i forhandlinger om den viktigste saken på fylkestinget. Vi har tross alt en tredjedel av stemmene på fylkestinget, og trengte ikke gi oss på denne saken. Da er ikke partiprogrammet verdt det papiret det er skrevet på. Det blir å holde velgerne for narr, mener Ankervold.

Hun vil altså fortsette å trosse gruppen og stemme det hun mener er rett, dersom en lignende situasjon skulle oppstå.

– Det er jo ingen vits i at det møter 20 Ap-representanter på fylkestinget hvis alle uansett skal stemme det Roald Kvamme bestemmer at vi skal stemme. Jeg kommer ikke til å svare ja til å gi noen blankofullmakt til Kvamme, i alle fall ikke når jeg mener han har gjort feil i denne saken. Vi har fått tillit av velgerne, hver enkelt av oss. Man kan ikke presse representanter til å stemme for noe de mener er feil. Hva er vitsen med å være politiker hvis man ikke står for det man mener, spør Ankervold.

Vi har ikke behov for å lage noe mer sak ut av dette enn hva det er.

Hans-Erik Ringkjøb, leder i Hordaland Arbeiderparti
Hans Erik Ringkjøb

SKAL BEHANDLE EKSKLUSJONSSAK: Hans-Erik Ringkjøb, leder i Hordaland Arbeiderparti, er den som skal avgjøre om det skal sendes et vedtak om eksklusjon av Katrin Innvær Ankervold til sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Kan åpne eksklusjonssak

Arbeiderpartiets eksklusjonsparagraf (ekstern lenke) åpner for at sentralstyret etter forslag fra kommunepartiet eller fylkespartiet kan ekskludere medlemmer som «har brutt partiets vedtekter, gjeldende retningslinjer og/ eller program».

Det er styret i Hordaland Arbeiderparti som vil få saken oversendt fra gruppelederen i fylkestinget. Nestleder Jette Christensen vil ikke svare på om hun allerede er informert om den mulige eksklusjonssaken.

– Siden dette er en medlemssak av en slik karakter det er, er det mest naturlig at det er lederen som uttaler seg, sier Christensen.

Leder Hans-Erik Ringkjøb forteller at han har diskutert saken med gruppeleder Roald Kvamme underveis.

– Jeg har snakket med Roald om det, ja. Slik jeg forstår det, venter vi fortsatt på et svar, sier Ringkjøb.

– Hva blir prosessen videre hvis Ankervold ikke vil svare ja til å følge Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer?

– Først må vi ta en samtale med henne. Så tar vi det hvis det blir en aktuell problemstilling, og når saken ligger på mitt bord, hvis det skulle skje. Så det er egentlig det. Vi har ikke behov for å lage noe mer sak ut av dette enn hva det er, sier Ringkjøb.

Hvis Ankervold blir ekskludert, vil hun likevel møte på fylkestinget, men da som uavhengig representant. Hun vil i så fall fortsette å følge politikken til sitt gamle parti, forteller hun.

– Jeg har stort sett stemt med Ap, og kommer til å gjøre det fremover også. Jeg er en arbeiderpartiperson, sier Ankervold.