Vurderer å legge ned varslertilbud

Direktør ved Haukeland universitetssjukehus, Eivind Hansen, sier til BT at de vurderer å legge ned Jobbfast. Dette er et tilbud for mennesker som opplever psykiske plager som resultat av varsling eller mobbing på arbeidsplassen. Årsaken til at de nå vurderer å legge ned tilbudet skal være økonomi, samt at de ikke er pålagt å ha et slikt tilbud. Jobbfast koster 2,3 millioner i året.