Normal

Visepolitimester i Bergen: – Trenger flere ressurser neste år

Arbeidet med overgrepssaken krever store ressurser for politiet i Vest. – Dersom vi ikke får ressurstilførsel neste år, vil det gå utover andre deler av vår virksomhet, sier visepolitimesteren.

Olav Valland

TO SEPARATE FORHOLD: Overgrepssaken og narkotikaprioriteringene to separate forhold, i to ulike tidsrom, sier visepolitimester Olav Valland.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Minst 51 personer er til nå siktet i «Dark Room»-saken. Det vil trolig bli enda flere, opplyste leder for påtaleavdelingen i politiet i Bergen, Gunnar Fløystad til NRK mandag.

Etterforskningsgruppen i Bergen har i tillegg videresendt flere saker til andre politidistrikt.

– Vi har en stor pågang fra andre distrikter. Det går både på spørsmål om opplysninger i vår etterforskning og om råd, sier visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt.

Les: Dette vet vi om operasjon «Dark Room»

– To separate forhold

Opprullingen av «Dark Room»-saken kom kort tid etter at politiet i Vest var i hardt vær etter at det ble kjent at en erfaren politimann har sendt et varsel der han beskriver nedprioriteringen av narkotikaetterforskning de siste årene.

Visepolitimesteren sier det er en misforståelse at det er arbeidet med overgrepssaken som har gjort at ledelsen i politiet nedprioriterte narkotikaetterforskning i 2014 og 2015.

– I den perioden vi reduserte inntaket av grove narkotikasaker, var Seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet helt overarbeidet. Vi måtte legge noen føringer for å få unna sakene vi allerede hadde inne, sier Valland.

Føringene om å nedprioritere etterforskning av narkotikasaker, som blir beskrevet i narkovarselet, ble lagt for perioden 2014 til 2015. Etterforskningen av overgrep startet høsten 2015.

– Nå er det er flere som mener at vi bruker overgrepssaken som unnskyldning for narkotikaprioriterignene. Det har ikke vært meningen. Dette er to separate forhold, i to ulike tidsrom, sier Valland.

Behov for mer ressurser

Valland presiserer samtidig at «Dark Room»-gruppen etter at den ble nedsatt, har hatt innvirkning på prioriteringene av ressurser i Vest politidistrikt.

Gruppen som arbeider med operasjon «Dark Room» består av 25 ansatte . De er hentet fra ulike avdelinger hos politiet.

– Det er klart at dette har tatt opp mange ressurser, og at det preger ressurssituasjonen her. Vi har behov for flere ressurser neste år, det har vi vært tydelig på overfor politidirektoratet. Uten det, vil det gå utover andre deler av vår virksomhet, sier Valland.

Dark room

TAR RESSURSER: 25 etterforskere i Vest politidistrikt jobber med operasjon Dark Room. Men dette er ikke grunnen til at narkotikaetterforskning har blitt nedprioritert, sier Valland.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Fellesforbundet kritisk til politidirektøren

Politidirektør Odd Humlegård sa i forrige uke til Dagbladet at politiet jobbet med en stor sak , som ville sette narkovarselet i et nytt lys. Lokallagsleder Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund, mener det er å undergrave varselet.

– Vi har nok en gang fått en stor varslersak, og den har blitt satt opp mot overgrepssaken på en uheldig måte. Det politidirektøren har sagt her er ikke tillitvekkende. Han gir noen føringer som kan være ødeleggende for varslingsinstituttet, sier Rekdal til NRK.

Politidirektoratets habilitet vurderes nå av lovavdelingen i Justisdepartementet, etter at varslernes advokat stilte spørsmål om habilitet.

Kjetil Rekdal UNIO

UNDERGRAVER VARSELET: Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund mener varslersaken er satt opp mot overgrepssaken på en uheldig måte.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Politidirektoratet sier på vegne av politidirektøren at hverken han eller direktoratet ønsker å kommentere saken.

Gikk ut med saken tidligere enn planlagt

Valland ønsker ikke å kommentere Humlegårds uttalelser, men bekrefter at operasjon «Dark Room» ble offentliggjort tidligere enn det som opprinnelig var planlagt.

– Vi hadde foretatt det vi trengte av pågripelser og den sårbare delen av etterforskningen var gjennomført. Derfor kunne vi gå ut med saken tidligere. Det har ikke skadet etterforskningen, sier Valland.

Les: Delte bilder og videoer av barneovergrep på minnepinner