Vinnerne Holbergprisen

Holbergprisen ble i dag tildelt den amerikanske litteraturforskeren og historikeren Stephen Greenblatt. Han får prisen for sin forskning på blant annet William Shakespeare. Prisen er på 4,5 millioner kroner. Holbergkomitten delte også ut to andre priser. Nils klim-prisen gikk til den svenske rettsforskeren Sanja Bogojević. Holbergprisen i skolen gikk til William Thomas Middelthon ved Randaberg videregåenede skole for sin forsking på venteromskultur.