NRK Meny
Normal

Villreinen får ikke julefred

Samme hva villreinen måtte finne på i julen, blir ikke veien over Hardangervidda stengt. Naturvernere reagerer på at myndighetene gir bilistene forkjørsrett.

Villrein

FÅR IKKE FORKJØRSRETT: Sist fredag befant 2000 villrein seg kun én kilometer fra RV 7. Nå har myndighetene bestemt at mellom 18. desember og 3. januar skal veien ikke stenges, uansett hva reinen finner på.

Foto: Anders Mossing / Norsk villreinsenter

De to siste årene har riksveg 7 over Hardangervidda vært stengt midtvinters i flere døgn på grunn av villreinens vandringer. Senest i januar i år var veien stengt i flere dager.

Flere tusen villrein befinner seg nå rett ved riksveg 7 på Hardangervidda. Men myndighetene vil ikke stenge veien, slik man ellers ville gjort. De velger å gi julebilistene forkjørsrett.

– Jeg opplever ikke at vi har en slik situasjon i år at vi trenger å stenge veien, sier rådgiver Kari Bjørneraas ved viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Hensynet til villreinen må komme først.

Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet

Dette sier veiavtalen

Bjørneraas viser til at det ved jul og nyttår, samt vinter- og påskeferie, er viktig å ikke hindre den store ferietrafikken.

– Avtalen som er gjort mellom Vegdirektoratet og Miljødirektoratet er at vi skal være restriktive i forhold til veistengning i feriene. «Det er krevende å stenge når det er mye folk i fjellet», siterer hun fra avtalen.

Direktoratet tolker det slik at man kun skal stenge dersom det er spesielt vanskelige forhold for reinen.

Normalt er regelen slik at om det kommer mer enn tusen villrein mindre enn sju kilometer fra riksveien i mer enn tolv timer, skal veien stenges slik at flokken kan krysse veibanen.

Villrein i Sunnfjord

VIKTIGE DYR: Bestanden av villrein i Sør-Norge teller vel 35.000 dyr, og den største stammen finner du på Hardangervidda.

Foto: Jan Benkholt

Naturvernere reagerer

Sist fredag befant 2000 villrein seg kun én kilometer fra riksveg 7.

Men vedtaket står fast, nemlig at mellom 18. desember og 3. januar skal veien ikke stenges, uansett hva reinen finner på.

Dette er ikke naturvernere enige i.

– Hensynet til villreinen må komme først. Norge har et særskilt ansvar for villreinen, da vi har den sørligste flokken. Beiteforholdene for villrein har vært dårlige på Hardangervidda grunnet isete værforhold og mildvær, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Vanskelig å forutsi

Han mener villreinen må få slippes over riksveg 7, og at veien i så fall må stenges og det må innføres kolonnekjøring i perioder. Slik man ellers gjør.

Miljødirektoratet innrømmer at det er vanskelig å forutsi hvor reinen vil trekke i jula.

– Kanskje må veien stenges uansett i jula, og da kan det hende reinen trekker over av andre årsaker. Det er fryktelig vanskelig å si, og man vet aldri, sier viltrådgiver Kari Bjørneraas til NRK.

GPS-sendere

Enkelte villrein på Hardangervidda er merket med GPS-sender som gir informasjon om hvor de oppholder seg. I den flokken som Miljødirektoratet har fulgt tettest siste uken, er det fire rein med slike sendere.

Villreinen har siden forrige mandag stort sett oppholdt seg i samme området, og GPS-sendere forteller myndighetene at villreinflokken er på rolig beitetrekk.

Siste video

svært stor fare for lyng og grasbrann på Vestlandet
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier de ikke kan frede Sylvi Listhaug som justisminister. –Hun hører ikkje på statsministerens råd, sier han.
Programleiar: Jan Børge Leirvik